Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Windykacja arrow 5 lat Krajowego Rejestru Długów
5 lat Krajowego Rejestru Długów Drukuj
25.04.2008
ImageKrajowy Rejestr Długów z okazji 5-lecia działalności zorganizował 24 kwietnia 2008 r.  w Warszawie konferencję i dyskusję na temat biur informacji gospodarczej.  Nagrodził też partnerów. Wśród wyróżnionych są Krajowy Związek Banków Spółdzielcych, Krajowa SKOK i Gospodarczy Bank Wielkopolski.

W konferencji pt. "Moralnośc płanicza w Polsce" wystapili specjaliści.

  Alfred Bieć, ekspert Parlamentu Europejskiego, współtwórca Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, dokonał oceny rozwój rynku informacji gospodarczej w Polsce.

Mike Bradford, przewodniczący Association of Consumer Credit Information Suppliers przedstawił biura informacji gospodarczej w Europie.

Andrzej Roter, dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiortw Finansowych w Polsce zaprezentował wyniki badań na temat moralnosci płatniczej w naszym kraju.

Po konferencji odbyła się dyskusja na temat kierunków zmian systemu wymiany informacji gospodarczej w świetle prac nad nowelizacją  Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Wzięli w niej udział eksperci oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów. Dyskusję prowadziła Dorota Warakomska. Postulaty środowiska finansowego w tej sprawie przedstawione są w artykule, ktory jest poniżej.

Następnie odbyła się gala, prowadzona przez Huberta Urbańskiego. W jej trakcie wręczono statuetki "Skrzydła KRD".  Otrzymali je m.in. Krajowy Związek Banków Spółdzielcych i Gospodarczy Bank Wielkopolski.

Krajowy Rejestr Długów  na gali rozpoczął też program "Rzetelna Firma".  Jako jedni z pierwszych certyfikaty  "Rzetelnej Firmy" otrzymali Krajowy Związek Banków Spółdzielcych, Krajowa SKOK i Gospodarczy Bank Wielkopolski.

Jerzy Krajewski

 

Finansiści za zmianą ustawy

Rozszerzenie grupy wierzycieli, którzy mogą umieszczać informacje o dłużnikach w biurach informacji gospodarczej, powiększenie katalogu tytułów prawnych pozwalających przekazywać takie dane oraz niedopuszczenie do monopolizacji rynku wymiany informacji gospodarczych - to najważniejsze zmiany w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych, jakie wspólnie postulują Kasa Krajowa SKOK, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Ich wspólne stanowisko trafiło do Ministerstwa Gospodarki.

Zdaniem finansistów z tych trzech organizacji obowiązujące od 5 lat przepisy wymagają poprawek dostosowujących je do obecnej sytuacji rynkowej.

Poszerzyć rynek

Ministerstwo Gospodarki, które pracuje nad zmianami w ustawie, proponuje co prawda rezygnację z dotychczasowego zamkniętego katalogu przedsiębiorców, którzy mogą przekazywać do BIG dane o konsumentach, ale jednocześnie nie chce przyznać tego prawa wtórnym wierzycielom (fundusze sekurytyzacyjne, firmy factoringowe i windykacyjne). Zdaniem SKOK, KZBS i KPF to błąd, który w istotnym stopniu wpłynie na zafałszowanie obrazu dłużnika uzyskanego z BIG. Podobnie ma się w przypadku gmin, które nie są uprawnione i nie mają mieć prawa do upubliczniania danych osób i firm zalegających z opłatami i podatkami lokalnymi.

Jeśli proponowane przez ministerstwo zmiany nie zostaną zmodyfikowane, może dojść do sytuacji, w której osoba niespłacająca kredytu hipotecznego (a więc posiadająca dług w wysokości kilkuset tysięcy złotych) może mieć w BIG „czyste konto”, tylko dlatego, że bank przekazał uprzednio swoje wierzytelności funduszowi sekurytyzacyjnemu, a ten nie jest uprawniony do przekazania informacji o kupionych długach do rejestru. Podobnie może stać się w przypadku pozbawienia tej możliwości gmin – wówczas do BIG nie będą mogły trafić dane osób uchylających się np. od zapłaty podatku od nieruchomości.

– Można przypuszczać, że ktoś, kto nie płaci podatku od nieruchomości, może także unikać regulowania innych zobowiązań – argumentuje Lech Lamenta, wiceprezes Kasy Krajowej SKOK.

Postulowane zwiększenie katalogu tytułów prawnych dotyczy zobowiązań publicznoprawnych, (a więc podatków – zarówno lokalnych, jak i trafiających do budżetu państwa), orzeczeń sądowych (np. wyroków sądów pracy nakazujących nierzetelnym pracodawcom wypłatę wynagrodzeń) i wierzytelności przysługujących ubezpieczycielom z tytułu regresu.

Uniknąć monopolu

Równie istotna jest kwestia pozycji BIG-ów na rynku. Nowa ustawa powinna zapewnić równe zasady konkurencji i nie dopuścić do dominacji jednego z biur. Proponowane w nowelizacji zapisy mogą jednak spowodować taką właśnie sytuację. Ustawa daje możliwość wymiany danych pomiędzy biurami informacji gospodarczej, a Biurem Informacji Kredytowej. SKOK, KZBS i KPF uważają że BIK powinien mieć obowiązek współpracy z BIG-ami na równych zasadach. Jest on bowiem współwłaścicielem jednego z BIG-ów (InfoMonitor) i dlatego przepisy powinny wyraźnie regulować zasady współpracy, tak aby żaden z podmiotów nie korzystał z uprzywilejowanej pozycji i tym samym monopolizował rynek.

Każdy dług jest tak samo ważny

KZBS, SKOK i KPF postulują także obniżenie minimalnych kwot zobowiązań, o których dane mogą być przekazane do BIG. Obecnie te kwoty to 200 zł dla konsumentów oraz 500 zł dla przedsiębiorców. W przypadku usług świadczonych stale w dłuższym okresie czasu kwoty te dotyczą zobowiązania z każdej kolejnej faktury. Z uwagi na stałe obniżanie cen niektórych usług, np. telekomunikacyjnych, internetowych (abonamenty wynoszą niekiedy nawet 20 zł miesięcznie lub mniej), utrzymywanie tak wysokich kwot minimalnych powoduje, że usługodawcy nie są zainteresowani ze względów ekonomicznych przekazywaniem do BIG informacji o licznych zobowiązaniach, z których każde z osobna opiewa wprawdzie na stosunkowo niedużą kwotę, lecz łącznie mogą mieć niejednokrotnie dużą wartość.

Wypracowanie przez trzech ważnych uczestników polskiego rynku finansowego w Polsce – Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Kasę Krajową SKOK i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych – wspólnych propozycji zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych to ważne wydarzenie, podkreślające ogromną rolę, jaką informacja gospodarcza odgrywa we współczesnych relacjach biznesowych.

źródło: www.krd.pl

 
designed by www.madeyourweb.com