Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Europ. Bank Spółdz. arrow Informacja o Europejskim Banku Spółdzielczym
Informacja o Europejskim Banku Spółdzielczym Drukuj
01.02.2006

Wydawcą „Europejskiego Banku Spółdzielczego” jest Instytut Bankowości Spółdzielczej, który jest oddziałem ULAN Sp. z o.o.

Obecnie w Polsce działa 590 banków spółdzielczych, które mają ponad 3500 placówek  i 8-9 mln klientów oraz 75 SKOK-ów, które mają 1500 placówek i 1,3 mln klientów, którzy są ich członkami.

Grupę docelową szacujemy na 2000-2500 osób, gdyż w małych bankach spółdzielczych i SKOK-ach nie ma  wyodrębnionych działów IT, windykacji, telekomunikacji, marketingu i  prawnych.

Pismo ma trafiać również do prezesów, szefów działów IT, windykacji, marketingu i  prawnych  banków komercyjnych, TFI, firm ubezpieczeniowych oraz dużych firm leasingowych i faktoringowych. Grupa ta liczy około 500 osób.

Dystrybucja: pismo będzie rozsyłane pocztą na imię i nazwisko odbiorcy z grupy docelowej.

Tematyka pisma:

 • Strategie rozwoju banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Osiągnięcia banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Ludzie banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Możliwości współpracy banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Technologie informatyczne dla banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Urządzenia dla banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Usługi dla banków spółdzielczych i SKOK-ów
 • Współpraca banków spółdzielczych i SKOK-ów z towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Współpraca banków spółdzielczych i SKOK-ów z TFI
 • Współpraca banków spółdzielczych i SKOK-ów z firmami leasingowymi
 • Współpraca banków spółdzielczych i SKOK-ów z firmami telekomunikacyjnymi
 • Współpraca banków spółdzielczych i SKOK-ów z  firmami marketingowymi

Redaktor naczelny: Jerzy Krajewski, w latach poprzednich redaktor naczelny miesięczników: „Głos Banków Spółdzielczych”, „Twój Pieniądz”, „Finansista”,

Pierwszy numer „EBS” ukaże się w końcu lutego 2006 r. w nakładzie 1500 egz. i trafi do prezesów wymienionych banków, SKOK-ów i firm oraz szefów działów IT i windykacji, bo ma promować II Kongres Zarządzania Należnościami, który odbędzie się 31 marca 2006 r.

W „Europejskim Banku Spółdzielczym” będą też informacje o innych projektach Instytutu Bankowości Spółdzielczej, więc nakład pierwszych numerów będzie raczej większy niż 1500 egz.  Docelowy nakład, 2500 - 3000 egz., zamierzamy osiągnąć za rok.

Realizowane bądź przygotowywane  przez Instytutu Bankowości Spółdzielczej projekty:

 1. Konkurs Gepardy Biznesu - więcej informacji na stronie
  http://www.gepardybiznesu.pl/ - finał pierwszej edycji 9 czerwca 2006 r.
 2. II Kongres Zarządzania Należnościami - 31 marca 2006 r.
 3. I Kongres Bankowości Spółdzielczej - dla banków spółdzielczych i
  SKOK-ów - listopad 2006
 4. Szkolenie marketingowe dla banków spółdzielczy i SKOK-ów – październik 2006.
 5. Strony internetowe dla banków spółdzielczych i SKOK-ów.
 6. Bazy danych o firmach dla banków spółdzielczych i SKOK-ów.
 7. Pośrednictwo w zamieszczaniu ogłoszeń i reklam w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Fakcie”, „Super Ekspresie” i kilku innych tytułach - więcej informacji na stronie http://www.ulan.com.pl./

Zlecania na reklamy do pierwszego numeru „Europejskiego Banku Spółdzielczego” przyjmujemy do 17 lutego 2006 r., a na reklamy do 21 lutego 2006 r. (cennik i formularz zamówienia)

Pozdrawiam

Jerzy Krajewski
Dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej

 
designed by www.madeyourweb.com