Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Europ. Bank Spółdz. arrow Drugi numer Europejskiego Banku Spółdzielczego
Drugi numer Europejskiego Banku Spółdzielczego Drukuj
Jerzy Krajewski   
27.06.2006
Ukazał się drugi numer ogólnopolskiego kwartalnika „Europejski Bank Spółdzielczy”. Wysyłany jest on za darmo do prezesów wszystkich 584 banków spółdzielczych i 3 zrzeszających, wszystkich 75 SKOK-ów oraz prezesów największych banków komercyjnych, firm ubezpieczeniowych, windykacyjnych, leasingowych i faktoringowych.

Wkrótce powinien pocztą dotrzeć do nich.

Grupą docelową „EBS” są menedżerowie spółdzielczych instytucji finansowych. Jednym z celów Instytutu Bankowości Spółdzielczej, wydawcy „EBS”, jest przełamanie niedobrych relacji między bankami spółdzielczymi i SKOK-ami i nakłonienie ich do współpracy.
Są bowiem oczywiste pola ich kooperacji. Klienci SKOK-ów mogliby korzystać z dużej sieci bankomatów sektora banków spółdzielczych, a klienci banków spółdzielczych nabywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez TFI SKOK.

O współpracę między bankami spółdzielczymi i SKOK-ami jest jednak trudno. Powodów tego jest kilka. Pierwszy to konkurencja między nimi. Drugi, budowanie tożsamości obu struktur przez ich przywódców, z jednej strony KZBS pod przewodnictwem Eugeniusza Laszkiewicza, a drugiej Grzegorza Bieleckiego, prezesa Krajowej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Gdy buduje się tożsamość, wróg jest jak znalazł. Trzeci powód to polityka. Banki spółdzielcze od lat kojarzone są z lewą stroną sceny politycznej (PSL i SLD), a SKOK-i z prawą (głównie PiS). Narastanie napięcia politycznego w Polsce w ostatnich miesiącach po wygraniu wyborów parlamentarnych przez kontrelitę sprawia, że racjonalne argumenty są coraz mniej słyszalne.

A przecież banki spółdzielcze i SKOK-i to jedna wielka rodzina spółdzielcza, to jak starszy brat i młodsza siostra. Takie same są ich założenia ideowe i tradycja sięgająca działalności Franciszka Stefczyka, do której oba sektory odwołują się.

Banki spółdzielcze często powołują się na nierówne traktowanie, że SKOK-i mają ulgę w podatku dochodowym od osób prawnych. Z końcem tego roku ulga ta jednak wygasa. A przecież SKOK-i ze względu na swój charakter mają też ograniczenia, np. nie mogą obsługiwać większych firm działających jako spółki prawa handlowego, nie mogą sprzedawać jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ani polis ubezpieczeniowych.

W przełamywaniu niedobrych relacji między bankami spółdzielczymi i SKOK-ami ma pomóc ich wspólny udział w Konkursie Gepardy Biznesu. W podsumowującym go Balu Gepardów Biznesu wzięli udział prezesi wyróżnionych banków spółdzielczych i SKOK-ów. Relacja z balu jest w drugim numerze „EBS”. Zapraszam do lektury w wersji elektronicznej.

Jerzy Krajewski,
dyrektor IBS, redaktor naczelny „EBS”.

 
designed by www.madeyourweb.com