Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow II Bankow. Spółdz. arrow Banki spółdzielcze wobec globalnego kryzysu
Banki spółdzielcze wobec globalnego kryzysu Drukuj
10.11.2008
Image" Kryzys na amerykańskim rynku pracy spowodowały m.in. takie zjawiska jak zniszczenie małych i średnich firm w wyniku ekspansji sieci hipermarketów i telewizji oraz ucieczka miejsc pracy w przemyśle i usługach do krajów niskokosztowych", powiedział Jerzy Krajewski, dyrektor IBS, na II Konferencji Banków Spółdzielczych.

II Ogólnopolska Konferencja Banków Spółdzielczych odbyła się 7 listopada 2008 r. w Sali. im. Stanisława Wojciechowskiego w budynku Krajowej Rady Spółdzielczej  w Warszawie przy ul. Jasnej  1.

Jej organizatorem był Instytut Bankowości Spółdzielczej.

Temat konferencji - „Banki spółdzielcze wobec globalnego kryzysu gospodarczego” - wzbudził duże zainteresowanie. Wywołał ciekawą dyskusję, nie tylko w przeznaczonym na to czasie, ale również wśród prelegentów, którzy w swoich wystąpieniach odnosili się do opinii innych osób.

Globalny kryzys gospodarczy

We wprowadzeniu Jerzy Krajewski, Dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej,  przedstawił  przyczyny  i skutki globalnego kryzysu gospodarczego.

Jego zdaniem, genezy kryzysu należy szukać w załamaniu realnej gospodarki w USA, głównie znacznym zmniejszeniu liczby miejsc pracy w tym kraju. Kryzys na amerykańskim rynku pracy spowodowały m.in. takie zjawiska jak zniszczenie małych i średnich firm w wyniku ekspansji sieci hipermarketów i telewizji oraz ucieczka miejsc pracy w przemyśle i usługach do krajów niskokosztowych.

Jedno miejsce pracy w hipermarkecie oznacza utratę kilku miejsc pracy w małych i średnich firmach handlowych i produkcyjnych. Te drugie tracą kanały dystrybucji swoich produktów, bo wielkie sieci handlowe nie chcą ich wziąć na swoje półki.

Reklamy w telewizji są skuteczne, ale bardzo drogie. Stać na nie głównie wielkie firmy.

Proces zanikania dobrych miejsc pracy trwał w USA wiele lat. Spowodował spadek realnych dochodów klas niższej i średniej w ciągu ostatnich 20 lat.

Dostrzegali go ekonomiści. Bank centralny, by pobudź popyt, utrzymywał niskie stopy procentowe. Instytucje finansowe nadmiernie poluzowały wymagania wobec kredytobiorców przy kredytach hipotecznych i kartach kredytowych. Nadzór finansowy nie reagował na to. W wyniku tego milion obywateli znalazło się w pułapkach zadłużeniowych.

Również amerykańskie państwo zadłużyło się po uszy. Jednym z powodów były jego działania mające na celu pobudzenie popytu przez obniżki podatków. Deficyt budżetowy rósł przez to, a efekty popytowe były krótkotrwałe.

W 2008 r. obywatele i państwo doszli do ściany. Nie mają jak dalej się zadłużać. Dlatego gwałtownie spada konsumpcja, np. zakupy nowych samochodów. Rośnie bezrobocie.


Na te procesy nałożyły się fatalne błędy finansistów związane z derywatami. W efekcie mamy do czynienia z upadkiem największej w historii piramidy finansowej.

Jej wybudowanie umożliwiła globalizacja i deregulacja rynku finansowego,  brak nadzoru nad nim, co sprawiło, że mieliśmy do czynienia z globalnym kasynem zamiast rynku.

Na krachu w USA traci cały świat, bo ten kraj wytwarza 25 proc. światowego PKB. Kryzys uderzył również w Polskę. Recesja może być bardzo głęboka.

Poniżej prezentujemy pełny tekst prezentacji Jerzego Krajewskiego

 

II Ogólnopolska Konferencja Banków Spółdzielczych

Temat: „Banki spółdzielcze wobec globalnego kryzysu gospodarczego”

Warszawa, 7 listopada 2008 r. Organizator: Instytutu Bankowości Spółdzielczej

 

Sponsorzy konferencji

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

Grupa Concordia EGB

Investmets SA

Billbank Sp. z o.o.

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Przyczyny globalnego kryzysu gospodarczego

 1. Załamanie realnej gospodarki w USA.

2. Załamanie systemu finansowego USA.

3. Globalizacja rynku finansowego.

USA wytwarzają 25 proc. światowego PKB.

Załamanie realnej gospodarki w USA

1. Zniszczenie małych i średnich firm w wyniku ekspansji sieci hipermarketów i telewizji.

2. Ucieczka miejsc pracy w przemyśle i usługach do krajów niskokosztowych.

3. Spadek realnych dochodów klas niższej i średniej.

4. Wzrost bezrobocia.

5. Obniżenie wydatków - spadek sprzedaży domów i aut.

Załamanie systemu finansowego USA

1. Nadmierne obniżki stóp procentowych, by pobudź popyt.

2. Poluzowanie wymagań wobec kredytobiorców przy kredytach hipotecznych i kartach kredytowych.

4. Obywatele i państwo w pułapkach zadłużeniowych.

5. Wirtualny kapitał z derywatów.

6. Upadek największej w historii piramidy finansowej.

Globalizacja rynku finansowego

 1. Deregulacja rynków finansowych.

2. Brak nadzoru nad rynkami finansowymi.

3. Globalne kasyno zamiast rynku.

4. Na krachu w USA traci cały świat.

5. Kryzys uderzył również w Polskę.

 
designed by www.madeyourweb.com