Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Prawo bankowe arrow Informacja na temat nowej koncepcji frbs
Informacja na temat nowej koncepcji frbs Drukuj
29.01.2009
ImageW wyniku nowelizacji ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych (…) znacznie rozszerzono zakres pomocy finansowej udzielanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny bankom spółdzielczym ze środków funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych (dalej frbs).

 

W konsekwencji, zgodnie z nowym brzmieniem art. 35 powyższej ustawy, pomoc finansowa z frbs jest aktualnie dostępna dla banków spółdzielczych nie tylko na nabycie akcji banku zrzeszającego, na finansowanie zarówno poniesionych lub planowych wydatków związanych z procesami łączenia się banków, ale także planowane wydatki o charakterze inwestycyjnym niezwiązane z procesami łączenia.


W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotowego finansowania z frbs i jednocześnie z zachowaniem dotychczasowej wartości zasobów finansowych zgromadzonych w ramach frbs, Bankowy Fundusz Gwarancyjny opracował nową koncepcję finansowania wniosków o pożyczkę banków spółdzielczych z frbs. Koncepcja ta została przyjęta przez Radę Funduszu na mocy uchwały nr 24/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. Do jej najważniejszych elementów należy zaliczyć:
1. wprowadzenie systemu punktowego oceny wniosków pożyczkowych,
2. rozpatrywanie wniosków w rundach aplikacyjnych,
3. limitowanie wartości dostępnych kwot pożyczek,
4. transzowanie pomocy finansowej,
5. modyfikację warunków udzielania pomocy finansowych.


ad 1
Pomoc finansowa jest udostępniana bankom, których wnioski o pożyczkę z frbs otrzymały najwyższą wartość punktową, przyznaną na podstawie specjalnie opracowanej w tym celu tablicy scoringowej. W tablicy tej uwzględniono cztery kryteria oceny, tj.:
1. przedmiot finansowania,
2. stopień współfinansowania przez bank przedmiotu pomocy finansowej,
3. historię korzystania przez bank z pomocy finansowej ze środków frbs,
4. liczbę banków współuczestniczących w projekcie inwestycyjnym.


ad 2
Wnioski banków rozpatrywane są dwukrotnie w roku kalendarzowym (w tzw. rundach aplikacyjnych). Pierwsza runda aplikacyjna rozpoczyna się w dniu 15 marca (w jej ramach rozpatrywane są wnioski złożone między dniem 15 września roku poprzedniego, a dniem 14 marca roku bieżącego). Druga runda jest uruchamiana w dniu 15 września każdego roku (obejmuje wnioski złożone między dniem 15 marca a dniem 14 września roku bieżącego).


ad 3
Aby zapewnić powszechny dostęp banków spółdzielczych do finansowania ze źródeł frbs w warunkach znacznego rozszerzenia zakresu przedmiotowego, kwota pomocy finansowej została ograniczona dwoma limitami, tj.:
• względnym – określonym jako 30 proc. funduszy własnych banku,
• bezwzględnym – zdefiniowanym jako wartość sumy wszystkich wierzytelności banku wobec BFG z tytułu pomocy finansowej z frbs na poziomie 5 mln zł.


ad 4
Transzowanie zostało wprowadzone jako element procesu zarządzania frbs i monitorowania procesów inwestycyjnych. Zgodnie z przyjętymi zasadami wypłatom w transzach podlegają pożyczki związane z finansowaniem nakładów na planowane inwestycje, z przewidywanym okresem realizacji projektów powyżej 12 miesięcy od daty uruchomienia pożyczki. Warunkiem koniecznym dla każdorazowego uruchomienia drugiej i trzeciej transzy pożyczki jest zrealizowanie przez pożyczkobiorcę wcześniejszego etapu rzeczowego planu inwestycyjnego.


ad 5
Nowa koncepcja rozpatrywania wniosków z frbs wprowadziła także pewne zmiany w warunkach finansowych, z których najważniejsza polega na opcjonalnym zastosowaniu karencji w spłacie pożyczek (jednak niedłuższej niż 1 rok od wypłaty).


Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przygotował ofertę szkoleń dla pracowników banków spółdzielczych w zakresie m.in. nowych zasad funkcjonowania pomocy finansowej z frbs (kontakt: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ).

źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 
designed by www.madeyourweb.com