Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Prawo bankowe arrow Paweł Siano o wymogach kapitałowych
Paweł Siano o wymogach kapitałowych Drukuj
20.02.2009

"Wymogi kapitałowe dla BS to 1 mln  euro w przeliczeniu na złotówki wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu sprawozdawczym.Wahania kursu w ciągu roku nie mają więc wpływu na wymogi kapitałowe", twierdzi Paweł Siano w Bs.net.pl.

 


Przyczynek do dyskusji na temat wymogów kapitałowych banków spółdzielczych
 
 
W ostatnim okresie, w związku z trwającą recesją i kryzysem gospodarczym, rozwinęła się równolegle dyskusja na temat wielkości funduszy własnych w bankach spółdzielczych.

Zachęca to również wielu „znawców” tematu do wygłaszania poglądów niekoniecznie będących  prawdą, a przynajmniej niekoniecznie zgodnych z literą prawa.
 
   Wymogi kapitałowe dla BS określone zostały w Prawie bankowym w  art. 32, 128, 172 -  jest to 1 mln  euro w przeliczeniu na złotówki wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego  w dniu sprawozdawczym .Wahania kursu w ciągu roku nie mają więc wpływu na wymogi kapitałowe i nie ma tu nad czym dyskutować.
 
Oczywiście odpowiedzialne kierownictwo w ciągu roku śledzi wydarzenia na rynku walutowym, aby w jego końcówce nie być zaskoczonym nagłym wzrostem wskaźnika przeliczeniowego. Trzeba też pamiętać, że kurs euro może  ulec zmniejszeniu i złotówka umocni się, co obserwujemy w ostatnich dniach po interwencji rządu na rynku walutowym.
 Moim zdaniem polski sektor spółdzielczości bankowej nie jest zagrożeniem dla depozytariuszy. Jest sektorem jak na dzień dzisiejszy bezpiecznym.
 Trzeba pamiętać, że BS-y działają w zrzeszeniach i w razie potrzeby mogą z tej strony uzyskać wsparcie. Pisał o tym niedawno Prezes BPS SA Mirosław Potulski informując o działaniach wspierających banki spółdzielcze w zrzeszeniu. Jestem przekonany, że w pozostałych zrzeszeniach podjęto podobne działania.
 
   Padają też pytania o sens istnienia małych BS-ów, które stając wobec problemów finansowych mogą popsuć wizerunek sektora.
 Przypomnijmy więc sobie może ostatnie wydarzenia: nawet największe banki spółdzielcze  nie uniknęły problemów finansowych  i  zmuszone zostały do ubiegania się o pożyczki podporządkowane dla podniesienia funduszy własnych, ponieważ ich współczynnik wypłacalności zaczął się znacznie obniżać.
 Wynika z tego, że każdy bank może mieć problemy finansowe, choć innej natury będą problemy tych dużych , a innej małych. Duże mogą mieć kłopot ze współczynnikiem wypłacalności z powodu mocno rozwiniętej działalności kredytowej, a małe jedynie z mocy litery prawa, które wymaga określonej wysokości kapitału,  mimo iż ich współczynnik wypłacalności przekracza znacznie wymagany poziom 8 i wynosi często ponad 30 i więcej procent. Tak też widzi ten problem KNF w piśmie  przytoczonym przez redakcję BS.net.
 
   Dobrze byłoby, aby na ten problem podobnie spojrzeli niektórzy pracownicy naukowi, ponieważ widzą oni nieraz tylko gołe cyfry, a nie mają doświadczenia w praktyce bankowej. Operując owymi cyframi  niepotrzebnie sieją niepokój nie tylko wśród bankowców, ale i ich klientów.
Chciałbym tu również przypomnieć niektórym, że w Prawie bankowym w rozdziale 10.  „Fundusze własne i gospodarka finansowa banków” na samym początku w art. 126 czytamy:
„W celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego banki są obowiązane posiadać fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.”
 
Znaczy to tyle, iż dla BS-u w małej miejscowości gminnej, gdzie udziela się niskich kredytów - 1 mln euro to duży kapitał, a dla BS-u w dużym mieście wojewódzkim 10 mln euro to zbyt małe fundusze własne. Ciśnie mi się tu na usta retoryczne pytanie:  Czy wizerunek sektora mogą popsuć małe czy duże banki?
Nie ma na to pytanie odpowiedzi. Banki spółdzielcze są bankami niszowymi i aby tę niszę odpowiednio  zagospodarować muszą być różne, i duże i małe. Bardziej na miejscu byłaby odpowiedź, że wizerunek sektora psuje nieudolne kierownictwo banku. 
 
Dla red. Bs.net - Paweł Siano
 
Red. Paweł Siano, wieloletni prezes GBPZ i BPS SA

Cały tekst

 

Więcej na ten temat:

Drogie euro bije w banki

Kto o 3 lata skrócił czas na wymogi kapitałowe

Oficjalna informacja z KNF

"Parkiet": Czy kapitały BS znowu są problemem?

W najbliższym czasie Skarb Państwa nie sprzeda reszty BGŻ

Prezentacja prof. Jana Szambelańczyka

Rabo chce całego BGŻ

Odbierzmy Holendrom BGŻ - burzliwa  dyskusja na forum PR News

Odbierzmy Holendrom BGŻ

Rabobank chce odkupić resztę akcji BGŻ

Mocne starcie BGŻ z BS 

Rozstanie z BGŻ - artykuł ze stycznia2 005 r. z autoryzowaną wypowiedzią Jacka Bartkiewicza

Brońmy samodzielności

Spekulacje pomagają zrozumieć rzeczywistość

List prezesa Mirosława Potulskiego

Informacja Biura PR BPS

Czy Rabobank przejmie kontrolę nad BPS?

Mirosław Michałowski prostuje informacje BPS

Wizyta przedstawicieli Rabobabnku

Kto zabrał BGŻ bankom spółdzielczym ?

Holendrzy pokazali jak wiele potrafią

Zagraża nam komercja z grupy Rabobank

Beskidzki DM skupuje akcje BPS

Leszek Balcerowicz w PBS w Kwidzynie

Więcej o odwołaniu Pawła Siano

IBS chwali wybranie Mirosława Potulskiego

Oficjalne powody odwołania Pawła Siano

Asseco wspiera Pawła Siano

Krzysztof Radziszewski p. o. prezesa BPS

Rada Nadzorcza, która odwołała Pawła Siano

Niepewny los Pawła Siano

Człowiek Roku Sektora Banków Spółdzielczych

 
designed by www.madeyourweb.com