Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Prawo bankowe arrow Kapitał trzeba przeliczać na koniec każdego miesiąca
Kapitał trzeba przeliczać na koniec każdego miesiąca Drukuj
03.03.2009

Image"Jako dzień sprawozdawczy należy, w ocenie KNF, przyjmować dzień, na który bank sporządza sprawozdanie finansowe (w ustawie o rachunkowości stosowany jest termin „dzień bilansowy”), a więc dniem tym jest ostatni dzień miesiąca", wyjaśniła Komisja Nadzoru Finansowego.  

Biuro prasowe Komisji Nadzoru Finansowego wyjaśniło, że wymóg kapitałowy banki muszą spełniać na koniec każdego miesiąca. Dziś przesłało odpowiedź na poniższy list z IBS:

Witam!
 
Proszę odpowiedzieć na pytanie:
 
Czy bank spółdzielczy powinien przeliczać kapitał własny po aktualnym kursie euro na koniec każdego miesiąca, czy każdego roku, by sprawdzić, że spełnia wymóg posiadania 1 mln euro kapitału?
 
Poniżej jest mój tekst na ten temat z
www.ibs.edu.pl
 
Na koniec roku czy na koniec każdego miesiąca   

Obecny prezes BPS Mirosław Potulski za KNF twierdzi, że kapitały trzeba przeliczać po aktualnym kursie euro na koniec każdego miesiąca, a były prezes Paweł Siano, że tylko na koniec każdego roku. Kluczowa jest interpretacja określenia "okres sprawozdawczy".
 
 
Wydaje się, że rację ma Mirosław Potulski, który powołuje się na świeże stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego.
 
"Zgodnie ze stanowiskiem w tej kwestii Komisji Nadzoru Finansowego Pionu Nadzoru Bankowego, zawartym w piśmie z dnia 30 stycznia 2009 r., skierowanym do Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., banki dokonują przeliczeń na każdy dzień sprawozdawczy (dzień na który Bank sporządza sprawozdanie finansowe), tj. na ostatni dzień miesiąca. Jednocześnie kurs po którym Bank dokonał przeliczeń w ostatnim sprawozdaniu finansowym obowiązuje w następnym miesiącu, do czasu sporządzenia kolejnego sprawozdania finansowego i dokonania przeliczeń po kursie obowiązującym w tym dniu. W ocenie KNF taki tryb postępowania pozwala uniknąć wahań poziomu funduszy własnych BS. A zatem zasada ta różni się istotnie od przedstawionej w artykule", wyjaśnił Mirosław Potulski w Bs.net.pl
 
Zdanie KNF jest ważne, ale ważniejsze są interpretacje przepisów Prawa bankowego dokonywane przez sądy.
 
Jeżeli rację ma Paweł Siano, że w ciągu roku jest tylko jeden dzień sprawozdawczy  - 31 grudnia -  należałoby zaskarżyć do sądu interpertację Prawa bankowego, stosowaną obecnie przez KNF.
 
Walka na opinie prawne niewiele bowiem da.
 
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych mógłby przeprowadzić przez sądy wyjaśnienie tej sprawy. 

 

KNF, odpowiedź, 03.03.2009

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie interpretacji przepisów art. 128 ust. 1
pkt 1 ustawy - Prawo bankowe zostało przedstawione w piśmie KNF z dnia 30.01.2009 r., skierowanym do Pana Mirosława Potulskiego, Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.


Zgodnie z powyższym pismem, jako dzień sprawozdawczy należy, w ocenie KNF, przyjmować dzień, na który bank sporządza sprawozdanie finansowe (w ustawie o rachunkowości stosowany jest termin „dzień bilansowy”), a więc dniem tym jest ostatni dzień miesiąca.

Wynika to bezpośrednio z obowiązku sprawozdawczego, który jest realizowany przez bank poprzez przekazywanie informacji do Narodowego Banku Polskiego zgodnie z Uchwałą Nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalenia polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. U. NBP Nr 16, poz. 26 z późn. Zm.

Kurs, po którym bank dokonał przeliczeń w ostatnim sprawozdaniu finansowym obowiązuje
w następnym miesiącu, do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego i dokonania przeliczeń po kursie obowiązującym w tym dniu.

Taki tryb postępowania pozwala uniknąć wahań poziomu funduszy własnych banku. Zwracamy jednak uwagę, że powyższy sposób postępowania obowiązuje dla celów zapisanych w art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe.


Przytoczone w przesłanej przez Pana wiadomości stanowisko Prezesa Zarządu BPS S.A. jest identyczne ze stanowiskiem KNF i zostało zaczerpnięte z ww. pisma KNF.


KNF nie są znane przypadki postępowań sądowych, w związku z którymi sądy dokonywałyby interpretacji przepisu art. 128 ust. 1 pkt 1 przepisów Prawa bankowego.

Więcej na ten temat:

Na koniec roku czy na koniec każdego miesiąca

Paweł Siano o wymogach kapitałowych

Cały tekst wyjaśnienia Mirosława Potulskiego

Drogie euro bije w banki

Kto o 3 lata skrócił czas na wymogi kapitałowe

Oficjalna informacja z KNF

"Parkiet": Czy kapitały BS znowu są problemem?

W najbliższym czasie Skarb Państwa nie sprzeda reszty BGŻ

Prezentacja prof. Jana Szambelańczyka

Rabo chce całego BGŻ

Odbierzmy Holendrom BGŻ - burzliwa  dyskusja na forum PR News

Odbierzmy Holendrom BGŻ

Rabobank chce odkupić resztę akcji BGŻ

Mocne starcie BGŻ z BS 

Rozstanie z BGŻ - artykuł ze stycznia2 005 r. z autoryzowaną wypowiedzią Jacka Bartkiewicza

Brońmy samodzielności

Spekulacje pomagają zrozumieć rzeczywistość

List prezesa Mirosława Potulskiego

Informacja Biura PR BPS

Czy Rabobank przejmie kontrolę nad BPS?

Mirosław Michałowski prostuje informacje BPS

Wizyta przedstawicieli Rabobabnku

Kto zabrał BGŻ bankom spółdzielczym ?

Holendrzy pokazali jak wiele potrafią

Zagraża nam komercja z grupy Rabobank

Beskidzki DM skupuje akcje BPS

Leszek Balcerowicz w PBS w Kwidzynie

Więcej o odwołaniu Pawła Siano

IBS chwali wybranie Mirosława Potulskiego

Oficjalne powody odwołania Pawła Siano

Asseco wspiera Pawła Siano

Krzysztof Radziszewski p. o. prezesa BPS

Rada Nadzorcza, która odwołała Pawła Siano

Niepewny los Pawła Siano

 
designed by www.madeyourweb.com