Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Prawo bankowe arrow Rady Polityki Pieniężnej stanie się zbędna
Rady Polityki Pieniężnej stanie się zbędna Drukuj
27.05.2009

Po przyjęciu euro musimy nie tylko pożegnać się ze złotym. Narodowy Bank Polski utraci prawo do prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Uprawnienia Rady Polityki Pieniężnej przejmie Europejski Bank Centralny.

 

Po przyjęciu euro musimy nie tylko pożegnać się ze złotym. Wraz z naszym wejściem do strefy euro Narodowy Bank Polski utraci prawo do prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Uprawnienia Rady Polityki Pieniężnej przejmie Europejski Bank Centralny.

Prezes NBP wejdzie w skład Rady Prezesów NBP, instytucji odpowiedzialnej za politykę monetarną całej Unii Gospodarczej Walutowej.

Rada podejmuje decyzje w wyniku głosowań, poprzedzonych dyskusją.

Prezes naszego banku centralnego, aby odpowiednio przygotować się do wystąpień i głosowań, będzie potrzebował zaplecza, które przygotuje mu niezbędne raporty i opinie.

NBP pozostanie więc ośrodkiem prowadzenia analiz gospodarczych.

Podobne zadania pełnią także banki centralne krajów posługujących się już wspólną walutą. We wszystkich istnieją departamenty monitorujące sytuację gospodarczą zarówno na swoich rynkach wewnętrznych, jak i za granicą.

Banki centralne zbierają też rozmaite dane statystyczne dotyczące gospodarki. Takie informacje, zebrane z wszystkich krajów strefy euro, stanowią podstawę dla wielu decyzji EBC w zakresie polityki
pieniężnej.

Ten rodzaj sprawozdawczości będzie musiał też prowadzić NBP.

Za egzekwowanie decyzji Rady Prezesów EBC dotyczących wysokości stóp procentowych odpowiada Zarząd EBC. Ale faktycznie w życie wprowadzają je banki centralne poszczególnych państw, które mają w swoim ręku konkretne instrumenty finansowe.

Należą do nich transakcje depozytowo-kredytowe zawierane z bankami komercyjnymi.

W praktyce to właśnie te transakcje mają utrzymać stopy procentowe na wyznaczonym przez EBC poziomie.

NBP będzie nadal obsługiwał system rezerw obowiązkowych, czyli prowadził odpowiednie rachunki, na których banki komercyjne gromadzą środki gwarantujące ich wypłacalność.

Można zatem powiedzieć, że NBP - podobnie jak inne krajowe banki centralne - pozostanie na naszym rynku "bankiem banków".


Skoro bank centralny nie będzie kształtował polityki pieniężnej państwa, a w szczególności ustalał wysokości stóp procentowych, swoje najważniejsze uprawnienia straci organ NBP, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej.

W tej chwili, nie wiadomo, czy istnienie Rady zostanie utrzymane w zawiązku z wypełnianiem pozostałych zadań, takich jak np. ustalanie zasad naliczania i utrzymywania rezerw obowiązkowych.

Francja w ogóle zlikwidowała odpowiednik naszej RPP po przejściu z franka na euro.


Po wprowadzeniu euro nie zmienią się zadania NBP jako centralnego banku państwa, prowadzącego całą obsługę budżetu państwa, rachunki bankowe rządu i instytucji centralnych.


Więcej informacji o polskiej drodze do euro znajdziemy w Raporcie na temat pełnego uczestnictwa RP w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (www.nbp.pl).


BARTŁOMIEJ TOMSKI

źródło: "Fakt" za ZBP.pl

 
designed by www.madeyourweb.com