Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Prawo bankowe arrow Mocna integracji nadzoru finansowego w UE
Mocna integracji nadzoru finansowego w UE Drukuj
28.05.2009

Komisja Europejska wyszła z propozycjami, które mają uczynić rynek finansowy jeszcze bezpieczniejszym. W Polsce z niepokojem patrzy się jednak na plany integracji nadzoru nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i kapitałowym.

 

Choć formalnie rozwiązania proponowane przez KE mają być próbą zapobieżenia ponownemu kryzysowi, mówi się przede wszystkim o chęci realizacji ambicji największych krajów i instytucji finansowych Europy.


O ile powołanie do życia Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego, ostrzegającej przez nadchodzącymi zagrożeniami nie budzi zastrzeżeń, o tyle pojawiają się one w przypadku planów co do utworzenia sektorowych europejskich urzędów nadzorczych.

"Urzędy, w których skład wejdą przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych, opracowywać będą „standardy techniczne” nadzoru oraz wytyczne dla państw członkowskich. Prawnie wiążące decyzje zapadać będą kwalifikowaną większością głosów i nie będą zatwierdzane ani przez Parlament Europejski, ani przez Radę UE, tylko przez Komisję.", czytamy w Parkiecie.

"Działalność polskiego sektora finansowego dotychczas regulowana była przez prawo krajowe. Teraz zostanie poddana przepisom ustanawianym przez urzędy, w których prym wieść będą przedstawiciele krajów, z których pochodzą właściciele naszych banków. Państwa Europy Środkowej obawiają się, że w razie kryzysu płynności zdominowane przez Zachód urzędy pójdą na rękę firmom matkom kosztem ich zagranicznych firm zależnych.”, czytamy w Parkiecie.", podaje dalej Parkiet.

Propozycje KE omawiano wcześniej w ramach konsultacji społecznych, nie uczestniczył w nich natomiast żaden polski podmiot. Jeśli rządu krajów europejskich przyjmą propozycje Komisji, dyrektywa wprowadzająca nowe rozwiązania w życie zacznie obowiązywać jesienią tego roku.

Więcej na ten temat w artykule Michała Kowalczyka „Pomysły Brukseli po myśli gigantów”, Parkiet z dn. 28.05.2009, s. 07.

za Bankier.pl

 
designed by www.madeyourweb.com