Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Fundusze arrow Nowi dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych
Nowi dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych Drukuj
16.03.2007
W 2006 r. aæ 21  banków spó³dzielczych uzyska³o zgodź  na sprzedaæ jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

S± to: Spó³dzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie, Bank Spó³dzielczy w Toruniu,  Podkarpacki Bank Spó³dzielczy w Sanoku, Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa w Wo³ominie, Bank Spó³dzielczy w Skawinie, Nadwi¶lański Bank Spó³dzielczy w Czerwińsku nad Wis³±, Bank Spó³dzielczy w Szczytnie, Powiatowy Bank Spó³dzielczy z siedziba w Lubartowie,  Bank Spó³dzielczy w Mońkach, Mazowiecki Bank Spó³dzielczy w £omiankach, Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Barlinku, Bank Spó³dzielczy w Pruszczu Gdańskim, Bank Spó³dzielczy w Raszynie, Bank Spó³dzielczy w Zambrowie, Bank Spó³dzielczy w Koronowie, Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie, Bank Spó³dzielczy w Prudniku,  Bank Spó³dzielczy w Dzieræoniowie, Bank Spó³dzielczy w Kamiennej Górze, Bank Spó³dzielczy w Ostrowcu ¦wiźtkorzyskim i Bank Spó³dzielczy w Ciechanowie. Dziźki temu liczba dystrybutorów jednostek wzros³a w sektorze banków spó³dzielczych wzros³a do 49. Ich pe³na lista dostźpna jest poniæej.
 

Dystrybutorzy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z sektora banków spó³dzielczych  


Lp.  Nazwa banku Data zgody KNF*
1.  Mazowiecki Bank Regionalny 2000.03.03
2. Bank Polskiej Spó³dzielczo¶ci 2003.01.14
3. Bank Spó³dzielczy w Końskich 2003.09.03
4. Bank Spó³dzielczy "Bank Rolników" 2004.02.10
5. Powiatowy Bank Spóldzielczy w Wźgrowie 2004.02.10
6. Bank Spó³dzielczy w Suchedniowie 2004.02.10
7. Bank Spó³dzielczy Ruciane Nida 2004.03.09
8. Bank Spó³dzielczy Rzemios³a w Krakowie 2004.03.09
9. Bank Spó³dzielczy w Andrychowie 2004.03.09
10. Bank Spó³dzielczy w Bi³goraju 2004.03.09
11. Bank Spó³dzielczy w Cieszynie 2004.03.09
12. Bank Spó³dzielczy w Kolnie 2004.03.09
13. Bank Spó³dzielczy w Krzeszowicach 2004.03.09
14. Bank Spó³dzielczy w Radziechowach Wieprzu 2004.03.09
15. Bank Spó³dzielczy w Rykach 2004.03.09
16. Bank Spó³dzielczy w Starachowicach 2004.03.09
17. Bank Spó³dzielczy w W±chocku 2004.03.09
18. Bank Spó³dzielczy w Myszkowie 2004.03.30
19. Bank Spó³dzielczy  w Szczebrzeszynie 2004.03.30
20. Bank Spó³dzielczy w Stalowej Woli 2004.04.26
21. Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Kździerzynie Ko¼lu 2004.05.25
22. Bank Spó³dzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim 2004.05.25
23. Bank Spó³dzielczy w £opuszynie 2004.10.20
24. Bank Spó³dzielczy w Le¶nicy 2004.11.03
25. Bank Spó³dzielczy w Skierniewicach 2004.11.25
26. Ba³tycki Bank Spó³dzielczy 2005.01.28
27. Bank Spó³dzielczy  w Tarnobrzegu  2005.09.14
28. Krakowski Bank Spó³dzielczy  2005.11.08
29. Spó³dzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie 2006.01.12
30. Bank Spó³dzielczy w Toruniu 2006.02.15
31. Podkarpacki Bank Spó³dzielczy w Sanoku 2006.04.28
32. Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa w Wo³ominie 2006.04.28
33. Bank Spó³dzielczy w Skawinie 2006.05.12
34. Nadwi¶lański Bank Spó³dzielczy w Czerwińsku nad Wis³± 2006.05.16
35. Bank Spó³dzielczy w Szczytnie 2006.05.30
36. Powiatowy Bank Spó³dzielczy z siedziba w Lubartowie 2006.05.30
37.  Bank Spó³dzielczy w Mońkach 2006.06.29
38.  Mazowiecki Bank Spó³dzielczy w £omiankach 2006.07.20
39. Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Barlinku 2006.08.11
40.  Bank Spó³dzielczy w Pruszczu Gdańskim 2006.08.11
41. Bank Spó³dzielczy w Raszynie 2006.08.18
42. Bank Spó³dzielczy w Zambrowie 2006.09.15
43. Bank Spó³dzielczy w Koronowie 2006.10.25
44.  Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie 2006.11.24
45.  Bank Spó³dzielczy w Prudniku 2006.11.29
46.  Bank Spó³dzielczy w Dzieræoniowie 2006.12.06
47.  Bank Spó³dzielczy w Kamiennej Górze 2006.12.12
48.  Bank Spó³dzielczy w Ostrowcu ¦wiźtkorzyskim 2006.12.12
49. Bank Spó³dzielczy w Ciechanowie 2006.12.20

 * KNF - Komisja Nadzoru Finansowego (do 2006 r. zgody wydawa³a Komisja Papierów Warto¶ciowych i Gie³d) 


 ¼ród³o: Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl 

 
designed by www.madeyourweb.com