Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Prawo bankowe arrow Zmiany w prawie bankowym
Zmiany w prawie bankowym Drukuj
12.01.2011
Resort gospodarki przekazał do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt zmian w prawie bankowym i Kodeksie Postępowania Cywilnego.

 

 

Przedmiotem nowelizacji jest modyfikacja funkcjonowania instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE).

Proponowane przez MG zmiany w Prawie bankowym dotyczą:

- ograniczenia liczby czynności, do których banki mogą wystawiać BTE, w tym m.in.  do udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych,

- nałożenia na bank obowiązków informacyjnych dotyczących treści i skutków prawno-ekonomicznych wobec czynności, do wykonania których wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie BTE,

- wprowadzenia obowiązku informowania klienta, wraz z podaniem terminu, o wystawieniu przez bank BTE.

Projekt założeń obejmuje również zmiany w  Kodeksie postępowania cywilnego (KPC). Dotyczą one rozszerzenia kompetencji sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności BTE. Sąd będzie sprawdzał, czy bank dopełnił wobec dłużnika obowiązku informacyjnego dotyczącego zawieranej umowy i skutków poddania się egzekucji bankowej na podstawie BTE.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki za www.kzbs.pl

 
designed by www.madeyourweb.com