Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Marketing arrow Warmiński Bank Spółdzielczy ma dobry marketing
Warmiński Bank Spółdzielczy ma dobry marketing Drukuj
01.02.2012
Warmiński Bank Spółdzielczy  zgłosił do III edycji Konkursu Najlepsza Kampania Marketingowa Banku Spółdzielczego 2011 swoje projekty w czterech kategoriach.

 

KATEGORIA: Najlepsza Kampania Reklamowa.


CEL KAMPANII:


· Zwiększenie zainteresowania widzów, kibiców i sympatyków klubu Indykpol AZS
Olsztyn ofertą Warmińskiego Banku Spółdzielczego.
· Wzmocnienie wizerunku Banku.
· Zakorzenienie w podświadomości ludzi jako dużej i pozytywnie odbieranej firmy.
· Wyjście naprzeciw oczekiwaniom nowych grup odbiorczych.
· Krzewienie idei oszczędzania.
· Wsparcie działalności społecznie użytecznej.


GRUPA ODBIORCZA:

Obecni oraz potencjalni klienci WBS; mieszkańcy województwa Warmińsko-
Mazurskiego.


PRODUKT:

„Lokata AZS-WBS”


„Lokata AZS-WBS” przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów instytucjonalnych. Okres utrzymania lokaty wynosi 2 lub 4 miesiące. Środki zgromadzone na lokacie oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym 3%
(dla 2 miesięcy) lub 3,15% (dla 4 miesięcy). Minimalna kwota wkładu wynosi 1.000 zł.


„Lokata AZS-WBS” wyróżnia się spośród innych depozytów, ponieważ wspiera finansowo drużynę piłki siatkowej „Indykpol AZS Olsztyn”. Polega to na tym, że po dotrzymaniu przez Klientów umownego okresu przechowywania środków na rachunku terminowym, Piłka
Siatkowa AZS Olsztyn S.A. w Olsztynie otrzymuje od Warmińskiego Banku Spółdzielczego wsparcie finansowe odpowiadające 15% oprocentowania środków przysługujących Posiadaczowi lokaty. W związku z tym Klienci, lokując pieniądze w WBS, wspierają olsztyński AZS.

 


KATEGORIA: Najlepsza Kampania Wizerunkowa

OKRES KAMPANII: rok 2011

CELE KAMPANII:

•    Utrzymanie oraz wzmocnienie wizerunku Banku.
•    Nawiązanie silniejszych relacji z obecnymi klientami.
•    Zainteresowanie wszystkich odbiorców kampanii ofertą WBS.
•    Utrwalanie wizerunku Banku w świadomości mieszkańców regionu.
•    Ułatwienie pozyskiwania nowych klientów.
•    Kreowanie wizerunku Banku jako firmy stabilnej, solidnej i niezawodnej, odpornej na zmiany sytuacji polityczno-gospodarczej.
•    Dostosowanie się do aktualnych trendów oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom nowych grup odbiorczych.
•    Zwiększanie świadomości odnośnie spółdzielczości, jej zalet oraz znaczenia dla rozwoju gospodarki narodowej.
GRUPA ODBIORCZA: Obecni oraz potencjalni klienci WBS; mieszkańcy województwa Warmińsko-Mazurskiego.

SZCZEGÓŁY KAMPANII: 

    Warmiński Bank Spółdzielczy oferuje usługi bankowe zaspokajające wszystkie potrzeby mieszkańców na obsługiwanym terenie. Bank wspiera społeczności lokalne, ich rozwój gospodarczy regionu, oraz ułatwia ludności i podmiotom gospodarczym dostęp do transakcji bezgotówkowych i gotówkowych. Prowadzi działalność oszczędnościowo-kredytową, społeczno-wychowawczą, edukacyjną, świadczy usługi rozliczeniowe oraz krzewienie idei oszczędności i gospodarności.
    Poza działalnością bankową, Warmiński Bank Spółdzielczy wspiera organizacyjnie, finansowo i rzeczowo liczne grono instytucji i organizacji. Bank nie jest obojętny na problemy osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dba o rozwój środowiska w którym działa oraz lokalnych społeczności. W możliwie jak największym stopniu wspiera działalność kulturową, oświatową, naukową i sportową.
    Powyższe działania budują silny wizerunek Warmińskiego Banku Spółdzielczego. Długoterminowe działania skutkują zakorzenieniem w świadomości mieszkańców regionu i co za tym idzie zamieniania ich w klientów Banku. Dzięki prowadzonym działaniom Bank jest postrzegany przez kolejne społeczności jako partner stabilny, pewny i godny zaufania. Przynosi to korzyści w postaci nawiązywania trwałych więzi z dotychczasowymi, oraz pozyskiwanie nowych klientów.
    Podstawowymi elementami prowadzenia kampanii wizerunkowej jest ekspozycja tożsamości Banku na którą składają się m.in. nazwa, marka, logotyp, ogół zachowań pracowników Banku. W myśl zasady „dobra marka jest podstawą sukcesu” elementem budującym tożsamość i wizerunek WBS jest także  jakość oferowanych produktów i usług oraz osobne dostosowywanie się do potrzeb klientów każdej z placówek Banku.
    W 2011 roku Bank aktywnie uczestniczył w wielu wydarzeniach mających wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku. Jednym z podstawowych elementów kampanii była reklama w mediach:
•    PRASA:
„Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Olsztyńska”, „Nowe Życie Olsztyna”, „Nasz Olsztyniak”, „Kurier Olsztyński”, „Propozycja Targowa i Konsumencka”,
•    RADIO:
„Radio Olsztyn”, „Radio ESKA”, „Radio Planeta Warmia-Mazury”, „Eurozet”,
•    INTERNET:
„Olsztyn24.com”, „wm.pl”, „olsztyn.gazeta.pl”, „gazetaolsztynska.pl”
•    TELEWIZJA:
„TVP3”, „TVP Olsztyn”, „TVO”, „TV Morąg”
•    INNE:
 Reklama w okolicznościowych albumach i informatorach.
Dodatkowymi nośnikami reklamy stosowanymi w 2011 roku były:
•    Billboardy reklamowe,
•    ekrany LED,
•    ekrany CityTV,
•    autobusy komunikacji zbiorowej.
Wizerunek budowany był także przy pomocy własnych źródeł: czasopiśmie Warmińskiego Banku Spółdzielczego „Bank Na Każdą Pogodę” wydawanym co kwartał lub w zależności od potrzeb w nakładzie 5000 szt., strony internetowej  www.wbs-jonkowo.pl, czy ekranów znajdujących się w placówkach Banku.
    Informacje o bieżących wydarzeniach z udziałem Banku relacjonowane były także przez redakcje i portale tematyczne i specjalistyczne:
•    Wama-Sport
•    Sportowe fakty.pl
•    volley life.pl
•    Przegląd Sportowy
•    volley24.pl
•    bs.net.pl
•    kzbs.org
•    Magazyn „Bank Wspólnych Sił”
•    Magazyn „Propozycja Targowa i Konsumencka”


Kolejnym elementem kampanii w 2011 roku, a zarazem podstawą działalności Banku, były atrakcyjne produkty oferowane klientom WBS.  Zróżnicowanie produktów przyczyniło się do tego, że każdy mógł znaleźć w ofercie produkt odpowiadający jego aktualnym potrzebom. Jako przykład wymienić można: przelewy i zlecenia bezgotówkowe w placówkach, pakiet „Start” dla studentów i uczniów, pakiet „Opoka” dla osób po 60. roku życia, rachunek oszczędnościowy „Skarbonka” dla osób pragnących rozpocząć systematyczne oszczędzanie z jednoczesnym bardzo wysokim oprocentowaniem. Oferowane były także usługi Visa Cash Back umożliwiające wypłatę gotówki w miejscach oferujących jedynie obsługę kasową np. sklepy, stacje benzynowe, pełny zakres ubezpieczeń oraz atrakcyjnie oprocentowane kredyty.

Z myślą o sympatykach sportu WBS oferował lokatę „AZS-WBS”, w ramach której występujący w PlusLidze siatkarzy  klub AZS Olsztyn otrzymuje wsparcie finansowe w wysokości równowartości 15% oprocentowania założonej przez klienta lokaty. Osobom o szczodrym sercu, którym nie jest obojętna sytuacja jednej z trzech instytucji: Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście lub Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, oferowana była „Lokata od Serca”. Jej ideą jest przekazywanie 20% oprocentowania założonej lokaty w formie wsparcia dla wybranej przez klienta instytucji. 
Sympatykom większej dawki emocji oferowane w 2011 roku były lokaty „diamentowa” oraz „brylantowa”. Celem realizowanej akcji było zachęcenie do zakładania lokat promocyjnych, w ramach których wygrać można było atrakcyjne nagrody, m.in. samochody osobowe, sprzęt AGD, RTV. Cykliczność tego rodzaju akcji (organizowane są przez Bank od kilku lat) powoduje systematyczny przyrost liczby klientów i wzrost liczby zakładanych lokat.


W 2011 roku odbyły się 2 losowania  lokat „samochodowych”. W lutym odbył się finał „Lokaty kryształowej”. Zwycięzca odjechał z losowania nowym oplem astrą.

Jeszcze większą popularnością cieszyła się „Lokata 35” zorganizowana z okazji obchodzonego w 2010 roku jubileuszu 35-lecia istnienia Warmińskiego Banku Spółdzielczego. Finał lokaty, który miał miejsce w sierpniu 2011 wyłonił kolejne grono osób, które dzięki przeprowadzonej promocji odebrały atrakcyjne nagrody i swoim szczęściem promowały Warmiński Bank Spółdzielczy.

Oprócz lokat „samochodowych” w 2011 miała miejsce promocja rachunków Opoka, gdzie do każdego założonego rachunku klient otrzymywał gadżet bankowy. W grudniu 2011 roku przeprowadzono „Akcję Mikołajową”, w ramach której każdy klient przy założeniu rachunku, lokaty lub zaciągnięciu kredytu otrzymywał świąteczny upominek w postaci czapki mikołajowej lub pluszowego piórnika opatrzonych logo WBS. Kampania promocyjna  obu upominkowych akcji, mimo ograniczenia do druku plakatów i ulotek informacyjno-reklamowych uznana została za sukces ponieważ pozyskano w trakcie ich trwania wielu nowych klientów.

W pierwszej połowie grudnia 2012 odbyło się rozstrzygnięcie promocji „Start po Stypendium 2012”. Założeniem akcji było zachęcenie młodych ludzi (studentów i uczniów) do zakładania lokat. Każda założona lokata przeliczana była na losy, które brały udział w losowaniu 10 stypendiów wypłacanych co miesiąc, od stycznia do grudnia 2012r.

Wszystkie losowania i rozstrzygnięcia promocji były relacjonowane przez lokalne media (m.in. „Gazeta Olsztyńska”, „Radio Olsztyn”, „Nowe Życie Olsztyna”).
Elementem silnie oddziałującym na promowanie wizerunku Warmińskiego Banku Spółdzielczego w regionie są z całą pewnością umowy sponsoringowe zawarte przez WBS z różnymi klubami i instytucjami. Realizacja sponsoringu w 2011 roku miała bezpośredni wpływ na ogólny wizerunek Banku.
Warmiński Bank Spółdzielczy w 2011 realizował dotychczasową współpracę z klubem piłki siatkowej INDYKPOL AZS UWM OLSZTYN. W ramach podpisanej we wrześniu umowy aktualizującej współpracę między stronami, Bank w dalszym ciągu pozostaje sponsorem głównym klubu. Identyfikacja wizualna WBS eksponowana jest na koszulkach zawodników, bannerach wokół boiska w trakcie rozgrywania spotkań, w postaci naklejki na parkiecie oraz spotów reklamowych emitowanych na telebimie w hali. Dodatkowo promuje wizerunek na stronie internetowej klubu, materiałach reklamowych, biletach, portalach społecznościowych i ściankach konferencyjnych.   W okresie świątecznym  2011 roku, podczas jednego ze spotkań ligowych rozgrywanych w olsztyńskiej hali „Urania” WBS przeprowadził kampanię reklamową, w ramach której dla blisko 2000 kibiców przygotowano ulotki promujące „Lokatę AZS-WBS” oraz świąteczne wydanie czasopisma własnego Banku „Bank Na Każdą Pogodę”.


Warmiński Bank Spółdzielczy wspiera nie tylko olsztyńską siatkówkę. W 2010 roku stał się też sponsorem tytularnym II-ligowej drużyny piłki ręcznej mężczyzn WBS Bank – Szczypiorniak Olsztyn. Współpraca ta realizowana była także w 2011. Zawodnicy tego klubu promują sponsora głównie poprzez umieszczenie nazwy WBS w nazwie drużyny, ale też na strojach,  stronie internetowej i materiałach prasowych.
 
W 2011 roku Warmiński Bank Spółdzielczy zainicjował współpracę z nowopowstałą sekcją kobiet Olsztyńskiego Klubu Sportowego „Stomil” Olsztyn. Robiący szybkie postępy zespół w sezonie 2011/2012 rozgrywa spotkania w III lidze kobiet. Rok 2011 piłkarki kończyły na pozycji lidera z dużą przewagą punktową nad najbliższym rywalem i realnymi szansami na pewny awans do II ligi. Warmiński Bank Spółdzielczy jest także sponsorem głównym młodzieżowej grupy sekcji kobiet klubu.


WBS swój wizerunek kreuje także przez krzewienie idei oszczędności i gospodarności, której głównym elementem jest działalność SKO. Uczniowie szkół biorących udział w SKO są systematycznie wynagradzani za swoją aktywność i kreatywność w realizacji prac związanych z aktualnymi tematami zawartymi w regulaminach akcji. Dzięki temu Bank skutecznie buduje świadomość spółdzielczości u młodych osób, a także efektywnie dociera do ich rodzin stanowiących potencjalnych klientów Warmińskiego Banku Spółdzielczego.

Warmiński Bank Spółdzielczy sponsorował również w roku 2011 takie wydarzenia jak: „Galę Kobieta Sukcesu”, „Napoleoniadę 2011”, II Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej NKM UWM, „Ogólnopolski Olsztyński Kongres Brydżowy”, IV Okręgowy Turniej Par o Puchar Prezesa Warmińskiego Banku Spółdzielczego 2011 Open, II Wojewódzki Kongres Tańca, IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Spotkania z Poezją”, klub Pol-Mot Warfama Dobre Miasto, „XXXIII Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK”, I Moto-Piknik w Łukcie, XXV Mityng Warmiński w brydżu sportowym, XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie, V Piknik Wędkarski w Dobrym Mieście, V Mistrzostwa Polski w Siatkowej Piłce Plażowej w Miłakowie, II Żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasie DZ, 18. Koncert Charytatywny „Pomóż Dziecku”, „Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej – Łeba 2011”, „II Wojewódzki Konkurs Plastyczny – ozdoby wiosenne i wielkanocne”, VI Festiwal „O Warmio Moja Miła”, „Rajd Warmiński 2011”, „IV Piknik Lotniczy w Gryźlinach”, dożynki gminne, XIV obchody „Święta Chleba”. WBS w 2011 wspierał również działalność kilkudziesięciu szkół w regionie oraz kilkunastu jednostek OSP.

Dzięki sponsoringowi tych wydarzeń bank rozpowszechniał swój wizerunek na materiałach promujących imprezy, ustanawiając stoiska informacyjno-reklamowe oraz bannery na terenie imprez. WBS zyskał dzięki temu szansę na pozyskanie nowych Klientów oraz umocnił pozycję banku wśród Klientów obecnych.
Kampania wizerunkowa Warmińskiego Banku Spółdzielczego w roku 2011 wzmocniła skutecznie świadomość marki na lokalnym rynku. WBS stał się partnerem jeszcze bardziej wiarygodnym i godnym zaufania. Za swoją działalność stale otrzymuje różne nagrody, dyplomy i wyróżnienia.
27. maja 2011 roku Warmiński Bank Spółdzielczy jako jedyna instytucja finansowa i spółdzielcza otrzymał tytuł Lidera Rynku i Eurolidera 2011.

WBS został uhonorowany również tytułem Sponsora Roku 2011, wręczonym z rąk Prezesa Zarządu i Dyrektora Ogólnopolskiego Kongresu Brydżowego Leonarda Jaskowiaka.
 22.11.2011r. w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych Zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. W organizowanym corocznie konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.” Warmiński Bank Spółdzielczy został wyróżniony oraz dostąpił zaszczytu odebrania okolicznościowej statuetki i dyplomu.

2. grudnia 2011 roku Warmiński Bank Spółdzielczy otrzymał statuetkę „Serce dla Serca” i tytuł Przyjaciela Organizacji Pozarządowych – nagrodę wręczaną dla przedsiębiorstw przyjaznych organizacjom pozarządowym.

W 2011 roku Warmiński Bank Spółdzielczy otrzymał również nagrodę Orła Agrobiznesu oraz Nagrodę Najlepsza Reklama 10-lecia Orłów Agrobiznesu przyznaną z okazji 10. rocznicy nagrody organizowanej przez Agencję EMS.

 

 


KATEGORIA: Najlepsze Czasopismo Klientów.

TYTUŁ CZASOPISMA: „Bank Na Każdą Pogodę”

RODZAJ: Kwartalnik

NAKŁAD: 5000 egzemplarzy

„Bank Na Każdą Pogodę” jest czasopismem wydawanym przez Warmiński Bank Spółdzielczy. Jest ono wydawane raz na kwartał, lub częściej – w zależności od potrzeb i mnogości wydarzeń z udziałem Banku.


Czasopismo ma charakter informacyjny i reklamowy. W każdym numerze znajdują się informacje o:
· Zmianach przepisów, które mają znaczenie dla klientów.
· Podsumowaniach finansowych Banku.
· Nowych zarządzeniach, przepisach i regulacjach.
· Produktach, usługach oraz udogodnieniach dla klientów.
· Zmianach lokalowych (otwarcia nowych placówek, budowa nowej siedziby Centrali).
· Organizowanych konkursach i loteriach.
· Losowaniach w ramach lokat z nagrodami itp.
· Sponsorowanych i wspieranych wydarzeniach, akcjach i happeningach.
· Nagrodach, wyróżnieniach i statuetkach przyznawanych Bankowi.


Ponadto w czasopiśmie znajdują się rozstrzygnięcia konkursów Szkolnych Kas Oszczędności organizowanych w ramach krzewienia idei oszczędzania. W każdym numerze zamieszczane są krzyżówki, za rozwiązanie których można otrzymać atrakcyjne nagrody.
Każdy numer opatrzony jest komentarzem Prezes Warmińskiego Banku Spółdzielczego – Elżbiety Krasowskiej-Jaworskiej.

 


KATEGORIA: Najlepszy Pomysł Marketingowy

POMYSŁ MARKETINGOWY: Produkt „Lokata AZS-WBS”

CELE:


· Utrzymanie oraz rozbudowa wizerunku Banku.
· Nawiązywanie silniejszych relacji z obecnymi klientami.
· Zainteresowanie wszystkich odbiorców kampanii ofertą WBS.
· Utrwalanie wizerunku Banku w świadomości mieszkańców regionu.
· Ułatwienie pozyskiwania nowych klientów.
· Dostosowanie się do aktualnych trendów oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom
nowych grup odbiorczych.
· Kreowanie wizerunku Banku jako firmy stabilnej, solidnej i niezawodnej,
odpornej na zmiany sytuacji polityczno-gospodarczej.
· Zwiększanie świadomości odnośnie spółdzielczości, jej zalet oraz znaczenia dla
rozwoju gospodarki narodowej.

GRUPA ODBIORCZA:

Obecni oraz potencjalni klienci WBS; mieszkańcy województwa Warmińsko-
Mazurskiego.
„Lokata AZS-WBS” przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów instytucjonalnych. Okres utrzymania lokaty wynosi 2 lub 4 miesiące. Środki zgromadzone na lokacie oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym 3%
(dla 2 miesięcy) lub 3,15% (dla 4 miesięcy). Minimalna kwota wkładu wynosi 1.000 zł.

 
designed by www.madeyourweb.com