Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Sektor SKOK arrow SKOK-i bez prezesów?
SKOK-i bez prezesów? Drukuj
26.08.2014
26 sierpnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia prezesów siedmiu SKOK-ów, w tym dwóch największych: SKOK im. Franciszka Stefczyka i SKOK w Wołominie.
 
Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

• Pana Mariusza Gazdy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie,
• Pana Jacka Gębali na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jaworzno”,
• Pana Bogumiła Krzyszczaka na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego,
• Pana Jana Kubika na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz”,
• Pana Ryszarda Prusa na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej,
• Pana Andrzeja Sosnowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka,
• Pana Leszka Wójcika na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Kujawiak”

ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasami przez te osoby. Prezesi ponoszą odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kas oraz nieprawidłowości w ich działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcje KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesów na kasy, w tym ocenę ich zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

Aktualnie 42 z 521 kas jest zobowiązanych do realizacji programu postępowania naprawczego, a w przypadku 23 SKOK–ów KNF prowadzi  postępowania w przedmiocie ustanowienia w kasie zarządcy komisarycznego2.
 
designed by www.madeyourweb.com