Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Sektor SKOK arrow KNF odmawia kolejnym prezesom z sektora SKOK
KNF odmawia kolejnym prezesom z sektora SKOK Drukuj
08.09.2014
8 września 2014 r. KNF jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie kolejnych prezesów z sektora SKOK.
 
KNF jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

• Pani Katarzyny Bieranowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych

           ze względu na brak rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty, związany z nieprawidłowościami w odniesieniu do ubezpieczenia depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (ubezpieczenia DEP).

  Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

• Pani Joanny Wysockiej – Turek na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Polska”

           ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

           Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez panią prezes. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ pani prezes na kasę, w tym ocenę jej zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

 
 
designed by www.madeyourweb.com