Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Sektor SKOK arrow Udział kredytów przeterminowanych SKOK-ów pod koniec I poł. '14 wzrósł do 38 proc.
Udział kredytów przeterminowanych SKOK-ów pod koniec I poł. '14 wzrósł do 38 proc. Drukuj
25.09.2014
Kredyty i pożyczki przeterminowane w sektorze SKOK na koniec czerwca 2014 r. stanowiły 37,9 proc. portfela kredytowego. Ich udział w stosunku do końca 2013 r. wzrósł o 8 pp - wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego.


"Biorąc pod uwagę skrypty dłużne nabyte przez kasy głównie w zamian za wierzytelności przeterminowane, można oszacować, iż należności przeterminowane stanowią ok. 40,2 proc. portfela pożyczkowo-kredytowego kas" - napisano w komunikacie.

Z danych KNF wynika, że największą grupę stanowią pożyczki przeterminowane powyżej 12 miesięcy.

Ponad 46 proc. udział w portfelu kredytów przeterminowanych mają kredyty na nieruchomości.

Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kas ma współczynnik wypłacalności powyżej 5 proc., natomiast 31 kas poniżej wymogów, przy czym w przypadku 13 kas jest on ujemny.

Zgodnie z danymi KNF za I półrocze 2014 r. kasy łącznie wykazały zysk w wysokości 23,4 mln zł. (
 
źródło: PAP za Bankier.pl
 
designed by www.madeyourweb.com