Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Leasing arrow Leasing w bankach spółdzielczych
Leasing w bankach spółdzielczych Drukuj
Jerzy Krajewski   
01.09.2005

Rozmowa z Markiem Forsterem, prezesem zarządu VB LEASING

Ubiegły rok branża leasingowa w Polsce może zaliczyć do wyjątkowo udanych. W leasing przekazano środki trwałe o wartości ok. 12,3 mld zł. Był to także bardzo dobry rok dla VB LEASING.

Tak, dobra koniunktura na rynku i wzrost popytu inwestycyjnego przełożyły się na bardzo dobre wyniki sprzedaży i wyniki finansowe VB LEASING. W 2004 r. podpisaliśmy ok. 6850 umów o łącznej wartości środków trwałych przekazanych w leasing 565,1 mln zł netto. Oznacza to ponad 25procentowy wzrost w stosunku do 2003 roku, gdy wartość nowej sprzedaży wyniosła 449,6 mln zł. W ubiegłym roku skupiliśmy się na poszerzeniu naszej oferty produktowej i rozwoju sieci sprzedaży. Klientom zaproponowaliśmy leasing sprzętu rolniczego oraz maszyn budowlanych. Wprowadzając Leasing modelowy zaoferowaliśmy przedsiębiorcom klasyczną formę leasingu operacyjnego.

Dotychczasowe osiągnięcia całej branży dowodzą, że Polski rynek leasingu rozwija się bardzo dynamicznie.

To fakt, jednak udział środków leasingowanych w całkowitej wartości inwestycji w Polsce to nadal niespełna 11 proc. W Europie wskaźnik ten szacowany jest na ok. 15 proc., co oznacza, że przed leasingiem jako formą finansowania inwestycji w Polsce kreślą się dobre perspektywy rozwoju. W segmentowym podziale rynku dominuje leasing środków transportu drogowego. Jednak struktura ta wyraźnie zmienia się na korzyść leasingu maszyn i urządzeń. Co na to wpływa? Przede wszystkim ożywienie gospodarcze, wzrost inwestycji m.in. infrastrukturalnych, a także fakt, że leasing został włączony w system pozyskiwania przez polskich przedsiębiorców środków finansowych z Unii Europejskiej.

VB LEASING to spółka o spółdzielczym rodowodzie. Czy dlatego zdecydowali się Państwo na proces dystrybucji swoich produktów poprzez banki spółdzielcze?

Nasze spółdzielcze korzenie mają oczywiście wpływ na wybór banków spółdzielczych jako partnera w biznesie. Nie jest to jednak powód jedyny. Spółdzielczość bankowa w Polsce dysponuje bardzo rozbudowaną siecią oddziałów, filii i punktów obsługi klienta. Jednak ich dodatkową siłą, wyróżniającą je od banków komercyjnych, jest też bardzo dobra znajomość miejscowych warunków ekonomicznych, potrzeb lokalnych przedsiębiorców i całej społeczności.

Dzięki temu potrafią dopasować swoją ofertę dokładnie do oczekiwań klientów. Spośród trzech bankowych grup zrzeszeniowych, które istnieją w Polsce, formalną współpracę nawiązaliśmy już z dwiema. Z trzecią grupą zrzeszeniową jesteśmy na ostatnim etapie przygotowań do rozpoczęcia kooperacji.

Na jakie korzyści mogą liczyć banki spółdzielcze rozpoczynające współpracę z VB LEASING?

Przede wszystkim będą one mogły zaproponować swoim klientom kolejny instrument finansowy - leasing, który komplementarnie uzupełni ich ofertę. Sprzedaż nowego produktu może zwiększyć przewagę konkurencyjną danej placówki bankowej, może też umożliwić zdobycie kolejnych grup klientów i w końcu - dywersyfikację ryzyka kredytowego. Może też zapobiec „ucieczce" dotychczasowych klientów, którzy w poszukiwaniu nowych usług finansowych będą chcieli skorzystać z oferty konkurencyjnych instytucji. Rozpatrując to w aspektach ekonomicznych - współpraca z firmą leasingową może stać się także źródłem dodatkowych przychodów banku z tytułu prowizji za przygotowanie transakcji leasingowych, jak i zwiększyć własną akcję kredytową w przypadku udzielenia VB LEASING kredytu pod konkretne umowy leasingu dla swoich klientów. Banki spółdzielcze, które wprowadzą leasing do swojego portfela produktów, nie muszą angażować środków własnych. Co więcej, uzyskują know-how firmy i korzystać mogą z naszych dotychczasowych doświadczeń, np. w zakresie wykorzystania metody błyskawicznej oceny ryzyka kredytowego, wymaganej przez Unię Europejską na podstawie tzw. Drugiej Umowy Bazylejskiej. Rating klientów, od ponad roku umożliwiający nam dokładne rozpoznanie i sprawne zarządzanie portfelem klientów, jest rozwiązaniem, które także współpracującym z nami bankom może zapewnić przewagę nad konkurencją.

/ Głos Banków Spółdzielczych, Nr 9-2005 /

 

 
designed by www.madeyourweb.com