Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Banki arrow Sąd ogłosił upadłość BS w Nadarzynie
Sąd ogłosił upadłość BS w Nadarzynie Drukuj
02.01.2017

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2016 r. w Sąd Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy pl. Ks. J. Poniatowskiego 5A, nr KRS 0000088670.
Sąd zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt X GUp 835/16.

 

Sąd uznał postępowanie upadłościowe Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.


Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej-Saks oraz syndyka w osobie Lechosława Kochańskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 7).


Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.


Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 835/16. 

 

źródło: BS.net.pl 

 
designed by www.madeyourweb.com