Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Zarządzanie arrow Funkcjonowanie Centralnej Informacji o rachunkach
Funkcjonowanie Centralnej Informacji o rachunkach Drukuj
09.01.2017

1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa umożliwiająca dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych i „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych, w każdym banku i SKOK-u. Na banki i SKOK-i został nałożony obowiązek prowadzenia centralnej informacji o rachunkach.

 

1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1864). Wprowadziła ona rozwiązania umożliwiające dostęp do informacji o tzw. rachunkach uśpionych, tj. rachunkach osób zmarłych i „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych, w każdym banku i SKOK-u. Na banki i SKOK-i został nałożony obowiązek prowadzenia centralnej informacji o rachunkach. 

Każdy bank i SKOK jest także obowiązany udzielić posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną oraz osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o rachunkach bankowych posiadacza. Zbiorczą informację bank jest obowiązany pozyskać z Centralnej Informacji niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania od uprawnionej osoby i zweryfikowaniu jej tytułu prawnego. Następnie powinien niezwłocznie dostarczyć ją osobie, która wystąpiła z żądaniem.

Centralna Informacja o rachunkach została uruchomiona w ramach systemu Ognivo prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową. W celu skorzystania z niej każdy bank  powinien  posiadać z KIR umowę na świadczenie usługi Ognivo.

Osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku albo osoba fizyczna poszukująca własnych rachunków, aby skorzystać z usługi powinna  złożyć odpowiedni wniosek w wybranym przez siebie banku lub SKOK-u. Bank lub SKOK kieruje wtedy zapytanie do Centralnej Informacji, a Centralna Informacja automatyczne wysyła to zapytanie do wszystkich pozostałych banków i SKOK-ów.

Po otrzymaniu informacji zwrotnych w Centralnej Informacji sporządzana jest zbiorcza informacja zawierająca:

 nazwę podmiotu, który prowadzi albo prowadził rachunek,
numer rachunku,
informację czy rachunek jest nadal prowadzony,
informację czy jest to rachunek wspólny,
informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat).
Uzyskanie szczegółowych danych dotyczących rachunku, takich jak np.: weryfikacja jego rodzaju i salda, jest możliwa wyłącznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek został założony.

Zgodnie z art. 92ba – 92bd ustawy Prawo bankowe korzystanie z Centralnej Informacji o rachunkach jest obligatoryjne dla banków i SKOK-ów. Brak stosownej umowy i nie przekazywanie informacji w odpowiedzi na zapytania klientów jest naruszeniem przepisów ustawy Prawo bankowe, podobnie jak nie udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów, pomimo podpisania umowy umożliwiającej dostęp do Centralnej Informacji o rachunkach. 

 

źródło: www.kzbs.pl 

 
designed by www.madeyourweb.com