Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Zarządzanie arrow Projekt ustawy o kredycie hipotecznym w Komisji Finansów Publicznych
Projekt ustawy o kredycie hipotecznym w Komisji Finansów Publicznych Drukuj
25.01.2017

24 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie Projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, implementującego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

 

Celem projektu jest zapewnienie spójnej regulacji prawnej w zakresie kredytów związanych z nieruchomościami. Projekt określa zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny.

Podczas posiedzenia dyskutowano przede wszystkim proponowany w projekcie zakaz przekazywania przez kredytodawcę pośrednikowi lub agentowi wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego. Proponowane rozwiązanie oznacza likwidację instytucji pośredników kredytowych  i agentów. Szczegółowa dyskusja nad Projektem odbędzie się podczas prac Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych, która ma przedstawić Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z prac do dnia 17 lutego br.

Tekst projektu wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1210 

źródło: www.kzbs.pl 

 
designed by www.madeyourweb.com