Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Organizacje arrow KZBS arrow Stanowisko KZBS w sprawie ustawy antylichwiarskiej
Stanowisko KZBS w sprawie ustawy antylichwiarskiej Drukuj
31.01.2017

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy  o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest przeciwdziałanie  zjawisku polegającym na udzielaniu pożyczek na zawyżony w sposób nie uzasadniony  procent, tj. o  lichwiarskim charakterze.

 

Projekt wprowadza liczne zmiany, w zakresie prawa karnego, cywilnego, bankowego oraz ustawy o kredycie konsumenckim, zmierzające m.in. do istotnego zaostrzenia kar za pobieranie nadmiernych korzyści z tytułu udzielania kredytów i pożyczek, ograniczenia całkowitych w tym  pozaodsetkowych kosztów kredytów, jak również zmian limitów zabezpieczeń wierzytelności  z udzielanych kredytów i pożyczek. 

Tekst Projektu wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12292908/12397482/12397483/dokument261293.pdf

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w dniu 23 stycznia br. skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości obszerne stanowisko dotyczące potencjalnych skutków przedmiotowego projektu, w szczególności dla sektora bankowego. Dostępne jest ono w pełnej wersji w strefie członkowskiej, po zalogowaniu. 

źródło: www.kzbs.pl 

 

 
designed by www.madeyourweb.com