Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Banki arrow Z ekonomią za pan brat
Z ekonomią za pan brat Drukuj
02.02.2017

W dniach od 10 do 12 stycznia 2017 r. odbyły się wykłady edukacyjne w ramach projektu „Z ekonomią za pan brat” realizowanego przez Fundację „Centrum Obsługi Biznesu” z Narodowym Bankiem Polskim w partnerstwie Fundacji „COB” z Bankiem Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem oraz Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu.

 

„Z ekonomią za pan brat”- pod takim hasłem odbyły się wykłady edukacyjne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowane przez Fundację „Centrum Obsługi Biznesu”.

W dniach od 10 do 12 stycznia 2017 r. odbyły się wykłady edukacyjne w ramach projektu „Z ekonomią za pan brat” realizowanego przez Fundację „Centrum Obsługi Biznesu” z Narodowym Bankiem Polskim w partnerstwie Fundacji „COB” z Bankiem Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem oraz Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu.


W wykładach brały udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Miasta i Gminy Wysokie Mazowieckie oraz Gminy Kulesze Kościelne. Łącznie odbyło się 12 godzin wykładów w 6 placówkach szkolnych z audytorium słuchaczy liczącym ok. 1700 osób. 
10 stycznia br. gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej oraz Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych mieli możliwość wysłuchania prelekcji oraz podjęcia dyskusji z ekspertami specjalizującymi się w obszarze bankowości oraz bezpieczeństwa transakcji elektronicznych. Paweł Dzielnicki – specjalista ds. wdrożeń Zakładu Usług Informatycznych NOVUM sp. z o. o. zapoznał młodzież z zagadnieniem Bezpiecznej Bankowości Internetowej. Natomiast Piotr Karpowicz – Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem przedstawił System bankowy. Podmioty systemu bankowego i zasady funkcjonowania. Analogiczne wykłady odbyły się również w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem dn. 12 stycznia br.


11 stycznia br. wykłady odbywały się w szkołach ponadgimnazjalnych w Wysokiem Mazowieckiem, tj. w Centrum Kształcenia Zawodowego,  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Króla Kazimierza Jagiellończyka oraz Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Ta część wykładów została zrealizowana przy udziale ekspertów bankowych oraz wykładowców z Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dr inż. Elżbieta Kacperska opowiadała o Innowacjach na rynku usług płatniczych – kartach płatniczych, dr Emilia Stola przybliżała bankowość w prelekcji pt. Z bankowością za pan brat. Natomiast mgr Marta Idasz-Balina wyjaśniała tajniki Nowoczesnej bankowości – biometrii. Członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem (Tadeusz Nosek – Prezes Zarządu oraz Justyna Sieliwoniuk i Piotr Karpowicz – Członkowie Zarządu) jako eksperci praktycy przybliżali słuchaczom zagadnienie Systemu bankowego. Podmioty systemu bankowego i zasady funkcjonowania.


Kolejnym działaniem zaplanowanym do realizacji w ramach projektu „Z ekonomią za pan brat” będą zajęcia warsztatowo-edukacyjne w siedzibie Fundacji „COB” prowadzone przez ekspertów praktyków bankowych. Ponadto w ramach projektu odbędą się również konkursy z wiedzy ekonomicznej z atrakcyjnymi nagrodami oraz wycieczki do Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka Narodowego Banku Polskiego w Warszawie dla laureatów konkursu. W ramach projektu powstała również witryna internetowa umożliwiająca pogłębianie wiedzy ekonomicznej, znajdująca się pod adresem: www.fundacjacob.pl


Projekt „Z ekonomią za pan brat” to efekt partnerstwa i współpracy wielu podmiotów, którym przyświeca wspólna idea podnoszenia świadomości ekonomicznej.

Jak podkreśla Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem Tadeusz Nosek: „Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży była dla nas zawsze ważna. W tym celu powołaliśmy Fundację „Centrum Obsługi Biznesu” jako pewnego rodzaju zinstytucjonalizowanie wieloletnich działań edukacyjnych prowadzonych przez nasz Bank. W tym też celu realizujemy projekt „Z ekonomią za pan brat”. W ten sposób wypełniamy zapisy statutowe działania naszego Banku dotyczące działalności społecznej oraz podtrzymujemy spółdzielcze zasady i wartości. W naszym przekonaniu jest to właściwy kierunek działania banków spółdzielczych i powinien być on postrzegany jako zasadny i wartościowy. Niestety  w oczach niektórych instytucji tak nie jest. Tym bardziej pragnę wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację naszego projektu. Mam tutaj na myśli zarówno Narodowy Bank Polski, z którym wspólnie realizujemy projekt, jak również Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, który jest partnerem projektu, a także instytucje, które podzieliły się z nami swoją ekspercką wiedzą, tj. Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Zakład Usług Informatycznych NOVUM sp. z o.o.
 

 
designed by www.madeyourweb.com