Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Organizacje arrow KZBS arrow Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej Drukuj
08.02.2017

27 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było omówienie aktualnego stanu prac  nad najważniejszymi zmianami regulacyjnymi dotyczącymi sektora bankowości spółdzielczej, ewentualnego udziału banków spółdzielczych w przygotowywanym programie zwalczania nadużyć podatkowych, funkcjonowania systemów ochrony instytucjonalnej w sektorze, a także omówienie planu pracy Rady w roku 2017 wraz z priorytetami dalszych działań na rzecz sektora bankowości spółdzielczej.

 

 W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządów, Rad Zrzeszeń i Rad Nadzorczych banków zrzeszających, Zarządów i Rad Nadzorczych systemów ochrony oraz KZBS i ZBP. Ponadto, na zaproszenie Rady w posiedzeniu uczestniczyli Pan Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR oraz Robert Trętowski, Wiceprezes Zarządu KIR.

Głównym punktem posiedzenia było omówienie celu i zakresu, przygotowywanego przez Ministerstwo Finansów programu zwalczania nadużyć podatkowych, a także dyskusja, z udziałem zaproszonych gości, na temat roli, jaką banki spółdzielcze miałyby ewentualnie pełnić w przedmiotowym programie. Członkowie Rady zwrócili uwagę na szereg kwestii istotnych z punktu widzenia specyfiki sektora bankowości spółdzielczej, które należy uwzględnić w związku z założeniami programu.

Ponadto, Rada Konsultacyjna omówiła zagadnienia legislacyjne dotyczące funkcjonowania Centralnej Informacji o rachunkach płatniczych i współpracy z Rzecznikiem Finansowym, wprowadzonego w ubiegłym roku rachunku rodzinnego, postulowanych przez sektor zmian w ustawie o obrocie ziemią, zgłoszonych do KNF propozycji zmian w obszarze stosowania zasady proporcjonalności w szeregu regulacji, a także różnicowania legislacyjnego banków spółdzielczych i SKOK w zakresie stosowanych preferencji.

W ramach Rady Konsultacyjnej przedstawiono również informację na temat funkcjonowania systemów ochrony instytucjonalnej w sektorze, w tym trwających prac mogących zapewnić członkom systemów dalsze korzyści, m.in. w zakresie przygotowywanego grupowego planu naprawy oraz w kwestiach wizerunkowych związanych z budowaniem zaufania i bezpieczeństwa wobec klientów banków spółdzielczych-członków IPS.

Ponadto, odbyła się dyskusja nad planem pracy Rady na rok 2017 oraz priorytetami dalszych działań, w ramach której Członkowie Rady omówili możliwe inicjatywy na rzecz rozwoju sektora bankowości spółdzielczej, w tym poruszając kwestię członkostwa w bankach spółdzielczych.

 
designed by www.madeyourweb.com