Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Zrzeszenia arrow Banki Spółdzielcze z Grupy BPS w Programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Banki Spółdzielcze z Grupy BPS w Programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Drukuj
06.03.2017
ImageBank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz z nowym semestrem akademickim rozpoczął realizację modułu w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem na uczelniach w całej Polsce. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to ogólnopolski program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego. Jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy finansowej wśród studentów.
 


 Program, realizowany jest przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich. Wykłady w ramach NZB obecnie realizowane są na ponad 100 uczelniach
w całym kraju.

Image
 
Współpraca Banku BPS z Centrum Prawa Bankowego i Informacji ZBP w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem obejmie przede wszystkim cykl wykładów na temat bankowości spółdzielczej na uczelniach o profilu ekonomicznym lub rolniczym.

Słuchacze poznają rys historyczny bankowości spółdzielczej, aspekty prawne jej działania, różnice w stosunku do banków komercyjnych i SKOK-ów, wartości i misję, którą się kieruje i jej rolę
w środowiskach lokalnych. Dowiedzą się także, dlaczego banki spółdzielcze są niezwykle ważne dla polskiej gospodarki i w jaki sposób wspierają rozwój w regionach. Są to bowiem instytucje, które, nie tylko finansują rolnictwo, ale są zaangażowane we wszystkie inne gałęzie gospodarki, w tym przede wszystkim z sektora MŚP.

Wykłady będą prowadzone przez koordynatorów Programu NZB oraz gościnnie przez Prezesów Banków Spółdzielczych z Grupy BPS.

Zaangażowanie w realizację Programu ma na celu zwiększenie wiedzy na temat roli banków spółdzielczych w otoczeniu społeczno-gospodarczym, promocję misji i pokazanie bankowości spółdzielczej opartej o model bankowości wysoko zindywidualizowanej z bardzo dobą znajomością potrzeb Klientów.
 
Image
 
- Widzimy silną potrzebę uwzględnienia zagadnienia spółdzielczości w procesie edukacji młodzieży. Dziś niemal w każdym większym mieście jest szkoła wyższa, bądź jej filia, czy oddział uniwersytetu. Chcę, aby wespół z nimi działały placówki banków spółdzielczych z całą paletą nowoczesnych rozwiązań, by kształtować wśród studentów pozytywny obraz spółdzielczości. To projekt
o szczególnej wadze dla Zrzeszenia BPS, ponieważ pozwala nam zapoznać młodych ludzi
ze specyfiką działania bankowości spółdzielczej. Wierzę, że przyczyni się do zmiany jej postrzegania i struktury wiekowej członków spółdzielni – powiedział Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.

- Pokazanie prawdziwej, a niestety czasem mocno niedocenianej roli bankowości spółdzielczej
w rozwoju gospodarczym regionów i całego kraju oraz atrakcyjne możliwości, jakie stwarza praca
w tym sektorze studentom i absolwentom to jeden z elementów szerokiego programu edukacji ekonomicznej realizowanej przez Program NZB. Bardzo się cieszymy, że BPS zdecydował
się na przyłączenie do projektu – powiedział Waldemar Zbytek, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji kierujący Programem NZB***
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. działa na polskim rynku od 2002 roku. Łączy funkcje banku zrzeszającego oraz komercyjnego. Poprzez sieć liczącą 40 placówek oferuje produkty finansowe dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zrzeszając 355 banków spółdzielczych, tworzy największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Sektor bankowości spółdzielczej funkcjonuje od 150 lat. Bank BPS S.A. jak i zrzeszone banki spółdzielcze opierają się wyłącznie na rodzimym kapitale oraz kultywują polski charakter. Bankowość spółdzielczą wyróżnia jej relacyjny charakter, który kładzie nacisk na budowanie długotrwałych i bliskich relacji z Klientami. Bank BPS S.A. oraz banki spółdzielcze to instytucje prospołeczne i silnie zaangażowane w działalność charytatywną na rzecz swoich lokalnych środowisk. Więcej na www.bankbps.pl i www.grupabps.pl


***
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to jeden z największych programów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej
w Polsce. Jego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi.
Program NZB obejmuje zasięgiem ponad 120 uczelni w całej Polsce. Dotychczas w ramach Programu zrealizowano blisko 1000 wykładów dla 45 tys. studentów. Przeprowadzono 300 spotkań informacyjnych w ramach tzw. Drzwi Otwartych, które odwiedziło ponad 50 tys. osób. W ramach działań dodatkowych, zorganizowano 10 kompleksowych szkoleń dla niemal 400 pracowników naukowych.     
Program NZB powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich, a partnerami projektu są także:
Biuro Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Izba Ubezpieczeniowa, SGB-Bank S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej informacji: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem
 
 
designed by www.madeyourweb.com