Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Zrzeszenia arrow 15 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
15 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Drukuj
16.03.2017
15 marca 2017 r.  minęło 15 lat od utworzenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rok 2017 to także rok 25-lecia utworzenia Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. we Wrocławiu, który był inicjatorem powstania Banku BPS.
 
Krótka historia powstania Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.:

1991 – Bank Gospodarki Żywnościowej utracił podstawę prawną do wykonywania funkcji centralnego związku spółdzielczego uprawniającą do wykonywania lustracji wobec 1663 banków spółdzielczych.

1992 – Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu, po uzyskaniu zgody Narodowego Banku Polskiego, rozpoczął działalność bankową uruchamiając centralę we Wrocławiu. Na koniec roku Bank zrzeszał 192 banki spółdzielcze, a 230 stało się jego akcjonariuszami.

1994 – w czerwcu została uchwalona Ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ. Zakładała ona przekształcenie BGŻ z banku państwowo-spółdzielczego w bank w formie spółki akcyjnej oraz utworzenie dziewięciu banków regionalnych w formie spółek akcyjnych, będących własnością zrzeszonych z nim banków spółdzielczych.

2000 – w grudniu została uchwalona Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, która wprowadzała dwustopniową strukturę organizacyjną.  Ustawa dawała bankom spółdzielczym swobodę wyboru banku zrzeszającego, a warunki współpracy były określone w umowie zrzeszenia.

2001 – 11 maja 2001 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na połączenie sześciu Banków Zrzeszających ‒ tj. Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A., Banku Unii Gospodarczej S.A., Lubelskiego Banku Regionalnego S.A., Małopolskiego Banku Regionalnego S.A., Rzeszowskiego Banku Regionalnego S.A. i Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A. ‒ i przeniesienie całego ich majątku na GBPZ S.A. w zamian za akcje nowej emisji, które GBPZ wyda akcjonariuszom tych Banków.

2002 – aby nie podkreślać dominującej roli żadnego z łączonych Banków, GBPZ S.A. zmienia nazwę na Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., a 15 marca 2002 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu rejestruje nowy Bank. Siedziba centrali Banku zostaje przeniesiona z Wrocławia do Warszawy. Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości staje się największym Zrzeszeniem banków spółdzielczych w Polsce i liczy wówczas 369 banków spółdzielczych.
 

- Minione jubileuszowe lata można podsumować przede wszystkim jako czas kształtowania się w Polsce wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej, działającej według europejskich standardów. Siłą rzeczy zmieniały się też banki spółdzielcze, dostosowując się do nowych realiów. Dziś z powodzeniem kontynuują one swoją ponad 150-letnią misję. Służą lokalnej społeczności w jej dążeniach do gospodarczego i społecznego rozwoju. Z powodzeniem konkurują z bankami komercyjnymi, mimo że spółdzielczą misją nie jest tylko zysk i cieszą się zaufaniem Klientów.  Przez ostatnie 15 lat zmieniał się także Bank BPS S.A. Ukształtowała się jego służebna rola wobec banków zrzeszonych. W imieniu Zarządu Banku BPS S.A. oraz własnym serdecznie dziękuję byłym i obecnym Zarządom oraz Radom Nadzorczym Banków Spółdzielczych tworzących nasze Zrzeszenie oraz wszystkim pracownikom Banku BPS i Banków Spółdzielczych za to, że nie szczędzili wysiłków, służąc swoją wiedzą i osobistym zaangażowaniem, aby konsekwentnie budować zaufanie Klientów. Możemy być dumni z tego, że w ciągu minionych lat wspólnie stworzyliśmy wielką wartość dla polskiej gospodarki ‒ w oparciu o nasze tradycje, polski kapitał, ciężką pracę i zaangażowanie pracowników całego sektora. – podsumował Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.
***
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. działa na polskim rynku od 2002 roku. Łączy funkcje banku zrzeszającego oraz komercyjnego. Poprzez sieć liczącą 40 placówek oferuje produkty finansowe dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zrzeszając 355 banków spółdzielczych, tworzy największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Sektor bankowości spółdzielczej funkcjonuje od 150 lat. Bank BPS S.A. jak i zrzeszone banki spółdzielcze opierają się wyłącznie na rodzimym kapitale oraz kultywują polski charakter. Bankowość spółdzielczą wyróżnia jej relacyjny charakter, który kładzie nacisk na budowanie długotrwałych i bliskich relacji z Klientami. Bank BPS S.A. oraz banki spółdzielcze to instytucje prospołeczne i silnie zaangażowane w działalność charytatywną na rzecz swoich lokalnych środowisk. Więcej na www.bankbps.pl i www.grupabps.pl
 
designed by www.madeyourweb.com