Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Organizacje arrow KZBS arrow Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej Drukuj
21.04.2017
12 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie sytuacji sektora bankowości spółdzielczej w kontekście wyzwań regulacyjnych i nadzorczych.
 
A także praktycznych zagadnień i oczekiwań sektora w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego i zasad odpowiedniości przy wyborze członków organów statutowych banków spółdzielczych oraz działań na rzecz wdrożenia rozwiązań wynikających z Dyrektywy PSD 2.
 
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządów, Rad Zrzeszeń i Rad Nadzorczych banków zrzeszających, Zarządów i Rad Nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej BPS i SGB oraz KZBS i ZBP. Ponadto, na zaproszenie Rady w posiedzeniu uczestniczyli Pan Marek Chrzanowski, Przewodniczący KNF, Pan Filip Świtała, Zastępca Przewodniczącego KNF oraz Pan Dariusz Twardowski, Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej i SKOK w UKNF.
 
Głównym punktem posiedzenia było omówienie, przy udziale przedstawicieli KNF,  najważniejszych aspektów bieżącego funkcjonowania, wyzwań regulacyjnych, nadzorczych i technologicznych towarzyszących sektorowi bankowości spółdzielczej. W szczególności zwrócono uwagę na konieczność silniejszej wewnętrznej współpracy sektora w kontekście  m.in. ryzyka reputacji, które z uwagi na jednolity wizerunek społeczny banków spółdzielczych, stosunkowo łatwo może podlegać zjawisku tzw. zarażenia (contagion). Zwrócono uwagę na potrzebę dalszej troski o zachowanie najwyższej rzetelności i ostrożności w przypadku generowania wyższych poziomów koncentracji zaangażowania kredytowego, a także na potrzebę zachowania odpowiedniego poziomu krytycyzmu w podejściu do dokumentów, takich jak: operaty szacunkowe rzeczoznawców. Przedmiotem stałej troski winien być adekwatny poziom rezerw celowych, szczególnie w przypadku branż podwyższonego ryzyka. Podkreślono jednocześnie bardzo ważną rolę systemów ochrony instytucjonalnej, których mechanizmy bezpieczeństwa osiągnęły gotowość operacyjną i mogą być wykorzystywane do odpowiedniego reagowania na sytuacje określone w ich statutach.

Niezwykle istotna była możliwość praktycznego przedyskutowania wzajemnych oczekiwań wobec poszczególnych wymogów i regulacji dla banków spółdzielczych, w tym w szczególności w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego w bankach spółdzielczych oraz zasady odpowiedniości przy wyborze członków organów statutowych. Każdej z omawianych kwestii towarzyszyło podkreślanie potrzeby proporcjonalnego podejścia, wynikającej ze spółdzielczego modelu banków spółdzielczych i ich specyfiki.
 
Ponadto, podczas posiedzenia Rada Konsultacyjna omówiła zagadnienia dotyczące postępu prac w zakresie szeregu działań na rzecz wdrożenia rozwiązań wynikających z Dyrektywy PSD 2, w tym przygotowywania wspólnego dla sektora bankowego interfejsu API oraz udziału sektora bankowości spółdzielczej w pracach rządowych nad rozwiązaniami w obszarze elementów cyfryzacji systemu poboru podatku VAT. Osobną omówioną przez członków Rady kwestią były możliwe działania sektora, w tym we współpracy z instytucjami państwowymi, w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego i ubankowienia społeczności lokalnych.
 
Rada omówiła również kalendarz najważniejszych wydarzeń organizowanych dla sektora bankowości spółdzielczej w I półroczu br., a także dyskutowała nad możliwymi działaniami edukacyjnymi poświęconymi różnym obszarom funkcjonowania banków spółdzielczych.
 
źródło: www.kzbs.pl 
 
designed by www.madeyourweb.com