Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Organizacje arrow KZBS arrow Zdigitalizować ocenę ryzyka
Zdigitalizować ocenę ryzyka Drukuj
16.05.2017
Banki spółdzielcze zaczynają rozwijać ofertę kredytową w oparciu o analizę danych geograficznych i scoringowych. To strategiczne podejście realizują z pomocą najsilniejszego pod tym względem partnera na rynku – Biura Informacji Kredytowej – BIK. Big Data z tego źródła stanowi bowiem podstawę każdego biznesu bankowego w kraju.
 

Spółdzielczość bankowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i może stać się instytucją finansową pierwszego wyboru. Jest jednak również co nadrabiać. W styczniu 2017 r. banki spółdzielcze (BS) obsługiwały ok. 830 tys. kredytobiorców – osób prywatnych, co stanowiło 5,5% wszystkich w kraju. Kwota należności BS wynosiła 26,4 mld zł, (4,6% należności sektora). Zauważalny jest obecnie trend spadkowy kredytów udzielonych w spółdzielczości bankowej o 2,9 % w porównaniu do 2015 r., chociaż ich wartość rośnie.

Ta sytuacja wymaga zastanowienia i systemowej reakcji – mówiła Krystyna Majerczyk -Żabówka, prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych na warsztacie. Prezes KZBS zauważyła też: Jedną z przyczyn spadających udziałów w kredytowaniu naszych banków jest zmniejszająca się lojalność klientów. Np. w II półroczu 2016 r. 390 tys. (aż 66 proc.) z nich zaciągnęło kredyt w banku z sektora komercyjnego.

Wobec tych konkretnych wyzwań i dalszych zagrożeń spadkowych, na spotkaniu podjęto bardzo ważne z punktu widzenia sektora zagadnienia:

  1. W jaki sposób banki spółdzielcze mogą uchronić się przed odejściem najlepszych klientów do konkurencji? Jak mogą poprawić efektywność monitorowania dotychczasowego portfela kredytowego?
  2. Przy użyciu jakich narzędzi BS mogą oceniać/weryfikować potencjał sprzedażowy obszaru, na którym działają lub zamierzają działać, bez inwestowania dużych kwot w osobne rozwiązania? Jak szybko oceniać ryzyko kredytowe osób z krótką lub bez historii kredytowej?
  3. I wreszcie, w jaki sposób mogą zwiększyć skuteczność dochodzenia swoich należności?

Zmierzając do odpowiedzi na tak postawione pytania, uczestnicy warsztatu poruszyli też kwestie zagrożenia dla sektora spółdzielczego w postaci akcji marketingowych oraz analizy

Big Data stosowanej przez sektor komercyjny. Wg danych BIK 54 proc. klientów BS może być regularnie monitorowana przez inne banki. Trendy rynkowe  z sektora komercyjnego wskazują też, że w normalnej praktyce bankowej analizy scoringowe (punktowanie ryzyka pojedynczych klientów i ich grup off/online przez zbieranie danych i komputerową analizę), są robione kilka razy na kwartał. Do tego dochodzą też analizy geograficzne – oddziaływania produktów i marki banku na danym terenie.

Wynika z tego, że sposobem nawiązania skutecznej rywalizacji z sektorem komercyjnym, a także pożyczek parabankowych jest sięgnięcie po, sprawdzone już rozwiązania – analizy Big Data. Równolegle do ciągłego polepszania jakości usług bankowych w ogóle. Kierunek automatyzacji decyzji przy udzielaniu kredytów detalicznych jest właściwy inie ma od niego odwrotu. Trzeba bazować na statystyce. Narzędzia proponowane przez BIK są narzędziami wspomagającymi – tłumaczył Rafał Bednarek, wiceprezes Zarządu BIK. Równolegle pracownicy biura wskazali inne korzyści dla BS wykorzystujących potencjał bazy BIK: możliwość monitowania spłat należności w innych bankach, ograniczenie nadmiernego zadłużenia klienta, uzupełnienie luki informacyjnej i podaż nowych produktów właściwym osobom/podmiotom.

Coraz więcej  banków spółdzielczych zaczyna korzystać z bazy BIK – Przedsiębiorca (obecnie  ponad 40 proc. 265 BS). Wszystkie korzystają już z bazy SI BIK Klient Indywidualny, co więcej w coraz szerszym zakresie. Aż 120 banków spółdzielczych skorzystało dotychczas z monitoringu klientów w formie zapytań pakietowych off-line i udostępnianych przez BIK narzędzi ułatwiających interpretację danych (BIK Toolbox). Rozwiązania te służą temu, aby osiągnąć cele sprzedażowe na rynku charakteryzującym się dużą konkurencją i dostępem do Big Data. Dzięki nim BS mogą też zdigitalizować ocenę własnego ryzyka kredytowego i w ten sposób wygrać starcie o nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów. I co istotne, nie pogarszając przy tym jakości aktywów, tzn. pozostając w partnerskich, bardzo bliskich relacjach z otoczeniem, co zawsze było powodem ich zasłużonej dumy.

Więcej w kolejnym wydaniu „Głosu Banków Spółdzielczych”.

Warsztat „Nowe metody i sposoby budowania bezpiecznego wzrostu kredytowego w bankach spółdzielczych” odbył się  w czwartek, 11 maja, w Warszawie, w siedzibie Biura Informacji Kredytowej. Organizatorzy – BIK oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

 
 
designed by www.madeyourweb.com