Menu Content/Inhalt
Witamy w serwisie arrow Banki arrow Film wizerunkowy Banku Spółdzielczego w Leśnicy
Film wizerunkowy Banku Spółdzielczego w Leśnicy Drukuj
11.09.2017
Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy. Przedrukowujemy też artykuł prezesa banku Józefa Garbacza,  opublikowanego w "Leśnickim Informatorze Bankowym" nr 1/2017."Bank Spółdzielczy w Leśnicy od chwili powstania, tj. 1950 roku wypełnia przesłanie, jakie służyło jego powstaniu. Dziś prowadzi działalność na znacznie większym obszarze, jest pod względem osiągniętej wielkości sumy bilansowej drugą spółdzielczą instytucją finansową na Opolszczyźnie.
Bank przechodził różne koleje losu jednak przetrwał w dobrej kondycji zmiany ustrojowe i polityki społeczno-gospodarczej końca dwudziestego wieku. Szczególnie ważny w jego rozwoju jest okres ostatniego dwudziestolecia, w którym osiągnął najszybsze tempo rozwoju stając się instytucją finansową o uniwersalnym charakterze. Wspiera lokalną gospodarkę, samorządy gmin i miast na terenie swojego działania oraz pobudza inicjatywy gospodarcze rolników i przedsiębiorców, co stało się jego głównymi celami.
 
Wizerunek Banku kształtowany jest racjonalną działalnością marketingową i reklamową. Bank aktywnie uczestniczy w życiu środowisk z nim związanych poprzez aktywny udział i sponsorowanie lokalnych uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych inicjatyw społecznych.
 
W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Banku prowadzi rozsądną politykę zrównoważonego rozwoju, konsekwentnie rozwijając bazę materialną, techniczną i technologiczną, a także dbając o podnoszenie kwalifikacji pracowników, gdyż niezaprzeczalnym sukcesem Banku jest pozyskanie odpowiedzialnej i dobrze przygotowanej kadry. Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy za jeden z priorytetów uznał ustawiczne podnoszenie kwalifikacji załogi. W efekcie tych działań wśród 109 osobowej załogi już 73 osoby legitymują się wyższym wykształceniem. Stopień dyplomowanego pracownika bankowego posiada 56 pracowników, 25 europejski certyfikat bankowości, 8 samodzielnego pracownika bankowego, 29 ukończyło podyplomowe studia bankowości, 9 podyplomowe studia z zakresu prawa bankowego. W 2014 r. poza szkoleniami dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, nasi pracownicy uczestniczyli w 60 szkoleniach zewnętrznych. Podane wyżej dane nie oddają wyczerpująco wszystkich osiągnięć załogi w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych, ale wiedza zdobyta przez pracowników podczas studiów, zewnętrznych oraz specjalistycznych szkoleń jest przydatna w codziennej pracy w Banku i w kontaktach z klientami.
 
W minionym roku został też ukończony okres integracji dotychczasowej struktury Banku z przy- łączonym Bankiem Spółdzielczym w Głuchołazach. Dla klientów Banku ważna jest informacja o przyłączeniu Banku Spółdzielczego w Leśnicy do zrzeszeniowego systemu ochrony tzn. IPS, spółdzielni banków spółdzielczych Grupy BPS, której celem jest zapobieganie niebezpiecznym zjawiskom i wzajemne wspierania się banków w ewentualnej sytuacji kryzysowej. Wiele uwagi pracownicy Banku poświęcili również unowocześnianiu i uszczelnianiu systemów informatycznych zwiększając bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji przez rosnącą liczbę użytkowników tzw. bankowości internetowej.
 
Na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli oprócz oceny wyników Banku osiągniętych w minionym roku będziemy tak- że rozmawiać o kierunkach jego dalszego rozwoju. W zmieniających się warunkach otoczenia prawnego całego sektora finansowego w kraju ważne jest, żeby nasz Bank zachował dotychczasową podmiotowość oraz spółdzielczy charakter.
 
Józef Garbacz Prezes Zarządu BS w Leśnicy"

 

https://www.youtube.com/watch?v=T6mjw1jtnf0

 

#bankspoldzielczy #bsnet #bslesnica

 

 

 
designed by www.madeyourweb.com