Komitet jeszcze nie powstał
09.10.2009

ImageSpołeczny Komitet Budowy Pomnika Stanisława Wojciechowskiego jeszcze nie powstał. Jerzy Krajewski postara się jednak doprowadzić ten projekt do  finału. Nie za dwa, to za dziesięć lat.

 

Na spotkaniu  5 czerwca 2009 r. w budynku Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie nie powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Stanisława Wojciechowskiego.

Wzięło w nim udział kilkanaście osób związanych ze spółdzielczością. Prowadził je Alfred Domagalski, prezes KRS.

Niestety, w spotkaniu nie wzięli udziału ani Małgorzata Kidawa-Błońska, ani Waldemar Pawlak, ani Jarosław Kalinowski, ani przedstawiciele sektora banków spółdzielczych.


Duże zainteresowanie projektem wyraził Grzegorze Bierecki, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Alfred Domagalski, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, powiedział, że potrzebuje czasu na dalsze konsultacje z władzami KRS.

Po kilku tygodniach władze Krajowej Rady Spółdzielczej wycofały się jednak z angażowania w projekt budowy pomnika Stanisława Wojciechowskiego.

Alfred Domagalski, prezes KRS, w rozmowie z Jerzym Krajewski we wrześniu 2009 r. nie chciał tłumaczyć przyczyn wycofania się tej organizacji z inicjatywy.

W czasach kryzysu gospodarczego trudno znaleźć wsparcie dla budowy kolejnego pomnika.

Jerzy Krajewski chce jednak postawić pomnik Stanisława Wojciechowskiego w centrum stolicy.

"Postaram się doprowadzić ten projekt do finału. Nie za dwa, to za dziesięć lat", zapewnił Jerzy Krajewski, redaktor naczelny serwisu IBS.edu.pl.

Więcej informacji:

Pomnik Stanisława Wojciechowskiego