XXVII Walne Zgromadzenie Członków KZBS
29.06.2017
21 czerwca br. w Hotelu Sangate w Warszawie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Przyjęto sprawozdania z działalności Zarządu i Rady za 2016 rok. Delegaci udzielili władzom Związku skwitowania.
 
Walne Zgromadzenie obradowało w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze.
 
Członkowie KZBS przyjęli także uchwałę w sprawie zmiany Statutu KZBS dotyczącą prowadzenia przez Związek działalności popularnonaukowej oraz zaangażowania w działalność i finansowanie Izby Pamięci Spółdzielczości Bankowej.
 
Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie stosowania w okresie do 30 września 2018 r. bonifikaty dla banków spółdzielczych – nowych Członków KZBS.
 
Przyjęto także uchwałę o potrzebie podjęcia w środowisku banków spółdzielczych prac nad nowym modelem biznesowym uwzględniającym najnowsze wyzwania technologiczne.

Prezes Zarządu KZBS podziękowała Członkom za zaangażowanie w sprawy Związku. Podziękowania skierowała także do wszystkich uczestników WZ KZBS za przybycie i aktywny udział.
 
Osobne podziękowania skierowano również do Partnerów WZ KZBS, którymi byli:
 
• Biuro Informacji Kredytowej – Partner Generalny;
• Stb24;
• Asseco Poland;
• Zakład Usług Informatycznych Novum.
 
źródło: www.kzbs.pl