Od 22 lipca 2017 r. obowiązuje ustawa o kredycie hipotecznym
24.07.2017
22 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. KZBS aktywnie uczestniczył w rządowym procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ww. ustawy.
 

Ustawa określa m.in. zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny.

KZBS aktywnie uczestniczył w rządowym procesie legislacyjnym dotyczący projektu ww. ustawy, przedkładając uwagi i propozycje. Ustawa uwzględnia postulaty zmian proponowane przez KZBS dotyczące m.in. warunków rozwiązania umowy o kredyt, warunków związanych z prawem odstąpienia kredytobiorcy od umowy, czy też okresu, którego upływ gwarantuje możliwość wcześniejszej spłaty.

Tekst ustawy dostępny jest poniżej:

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

 

źródło: www.kzbs.pl