Zmiany kadrowe w bankach spółdzielczych 17 października 2017 r.
18.10.2017
17 października 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie  Teresy Waszak na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Radziejowie, a Dariusza Konofalskiego na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku.
 
 17 października 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
•    Marka Lusztyna na stanowisko członka Zarządu Banku Polska Kasa Opieki SA, nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
•    Piotra Kwiatkowskiego na stanowisko prezesa Zarządu Credit Agricole Bank Polska SA,
•    Bartłomieja Posnow na stanowisko członka Zarządu Credit Agricole Bank Polska SA nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, 
•    Teresy Waszak na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Radziejowie,
•    Dariusza Konofalskiego na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku.
 
źródło: www.knf.gov.pl