Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków
06.12.2017
5 grudnia 2016 r. KNF opublikowała stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych  i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r.

Poniżej publikujemy link do przedmiotowego stanowiska:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_KNF_ws%20_polityki_dywidendowej_60348.pdf