Nowy numer magazynu "Głos Banków Spółdzielczych"
28.12.2017
Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych”. Temat bieżącego wydania poświęcony jest sektorowi banków spółdzielczych w czasach innowacji i przemian.
 
Zagadnienie wpływu szeregu czynników zmieniającego się otoczenia na funkcjonowanie banków spółdzielczych przedstawione zostało z różnych punktów widzenia przez wysokiej klasy ekspertów, którzy na zaproszenie KZBS wzięli udział w konferencji dedykowanej temu tematowi w Narodowym Banku Polskim.
 

W magazynie znajdą Państwo również następujące materiały:

  • Czy w bankach spółdzielczych potrzebna jest dalekowzroczna i przejrzysta polityka sukcesji? - praktyka sukcesji w zarządach banków - Pani Teresa Kudlicka Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku przedstawia swoiste case study dotyczące sukcesji w Banku, którym zarządzała przez blisko dwadzieścia lat.
  • Finansowanie terroryzmu w bankach spółdzielczych – podczas seminarium CEDUR, przedstawiciele UKNF omówili  wyniki kontroli Urzędu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonej w bankach spółdzielczych. Wykryto łącznie 275 nieprawidłowości. W materiale omówiono te, które powtarzały się najczęściej.
  • Europejskie banki spółdzielcze w 2016 r. – materiał zawiera najważniejsze spostrzeżenia z publikacji „Europejskie banki spółdzielcze w 2016 r.: zwięzła ocena”, opracowanej przez Tias School for Business and Society na Uniwersytecie w Tilburgu. Analiza przeprowadzona w raporcie opiera się na wynikach pochodzących z 17 grup banków spółdzielczych z 12-stu krajów europejskich (w tym również z Polski) i została opracowana na podstawie skonsolidowanych wskaźników finansowych z 2016 r.

źródło: kzbs.pl