Wyniki Konkursu Gepardy Biznesu 2008

przez | 13 lutego 2019

W Konkursie Gepardy Biznesu 2008 w swoich grupach wygra³y: Krakowski Bank Spó³dzielczy,  Spó³dzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie, Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa, Bank Spó³dzielczy w Skórczu, Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach  i Po³udniowo-Mazowiecki Bank Spó³dzielczy w Jedlińsku.

Wyniki Konkursu Gepardy Biznesu 2008 w kategorii Najdynamiczniejszy bank spó³dzielczy

Grupa I – banki o sumie bilansowej do 25 mln z³ 31 grudnia 2004 r.

Lp.  Nazwa banku spó³dzielczego Warto¶ę rynkowa w marcu 2005 w tys. z³ Warto¶ę rynkowa w marcu 2008 w tys. z³  Dynamika

1. Po³udniowo-Mazowiecki Bank Spó³dzielczy w Jedlińsku 6403,1 16229,8 2,5
2. Bank Spó³dzielczy w Szczuczynie 7792,1 19273,4 2,5
3. Bank Spó³dzielczy w Muszynie – Krynicy Zdrój 6546,0 13891,2 2,1
4. Bank Spó³dzielczy w £ebie   5710,4 11439,9 2,0
5. Bank Spó³dzielczy w Santoku   6728,5 11217,5 1,7
6. Bank Spó³dzielczy w Lipce 7383,3 12056,0 1,6
7. Bank Spó³dzielczy w Róæanie 6957,1 10276,5 1,5
8. Bank Spó³dzielczy w Kro¶cienku nad Dunajcem 11669,7 13177,4 1,1
9. Bank Spó³dzielczy w Olsztynku 9189,9 10112,2 1,1
10. Bank Spó³dzielczy w Grodzisku Mazowieckim 9446,1 9620,9 1,0

Grupa II – banki o sumie bilansowej od 25 do 50 mln z³ 31 grudnia 2004 r.

Lp.  Nazwa banku spó³dzielczego Warto¶ę rynkowa w marcu 2005 w tys. z³ Warto¶ę rynkowa w marcu 2008 w tys. z³  Dynamika

1. Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach   14124,3 41164,8 2,9
2. Ba³tycki Bank Spó³dzielczy w Dar³owie  6951,1 18277,4 2,6
3. Bank Spó³dzielczy w Przemkowie 7275,2 15936,7 2,2
4. Pomorski Bank Spó³dzielczy w ¦widwinie 10784,3 23127,1 2,1
5. Bank Spó³dzielczy w Raszkowie 9199,2 16921,7 1,8
6. Bank Spó³dzielczy w Sokó³ce 15053,7 27041,5 1,8
7. Bank Spo³dzielczy w Nadarzynie 20494,4 36542,8 1,8
8. Bank Spó³dzielczy w Witkowie   10212,3 17654,7 1,7
9. Bank Spó³dzielczy w Kolnie 19139,9 33056,7 1,7
10. Bank Spó³dzielczy w O¶nie Lubuskim 12533,7 21272,1 1,7
11. Bank Spó³dzielczy w Nowej Soli 12283,2 20589,7 1,7
12. Bank Spó³dzielczy w Jab³once 10837,5 17600,8 1,6
13. Bank Spó³dzielczy w Choszcznie 9991,8 15537,2 1,6
14. Bank Spó³dzielczy w Cycowie 13985,2 20892,6 1,5
15. Bank Spó³dzielczy „Pa³uki” w Æninie  15577,4 22034,4 1,4
16. Bank Spó³dzielczy w Wisznicach 7138,0 8911,5 1,2
17. Bank Spó³dzielczy Czechowice-Dziedzice 23733,9 29073,1 1,2
18. Nadwi¶lański Bank Spó³dzielczy w Czerwińsku 19203,4 22851,4 1,2
19. Bank Spó³dzielczy w Bi³goraju 16014,5 18862,8 1,2
20. Bank Spó³dzielczy w Grabowie 11916,8 12098,5 1,0

Grupa III – banki o sumie bilansowej od 50 do 100 mln z³ 31 grudnia 2004 r.

Lp.  Nazwa banku spó³dzielczego Warto¶ę rynkowa w marcu 2005 w tys. z³ Warto¶ę rynkowa w marcu 2008 w tys. z³  Dynamika

1. Bank Spó³dzielczy w Skórczu 11259,2 37800,9 3,4
2. Bank Spó³dzielczy w O³awie 14806,1 46464,6 3,1
3. Bank Spó³dzielczy w Limanowej 16682,7 46046,7 2,8
4. Bank Spó³dzielczy Ziemi Kaliskiej 17748,1 44281,6 2,5
5. Bank Spó³dzielczy w Na³źczowie 18599,5 44748,6 2,4
6. Bank Spó³dzielczy w Stalowej Woli 30469,1 67664,0 2,2
7. Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie 14484,0 28345,8 2,0
8. Bank Spó³dzielnczy w Zwoleniu 8629,7 16415,4 1,9
9. Warmiński Bank Spó³dzielczy 32056,5 59786,4 1,9
10. Bank Spó³dzielczy w Staszowie 16625,4 30392,0 1,8
11. Bank Spó³dzielczy w Zambrowie 14534,6 26444,5 1,8
12. Ludowy Bank Spó³dzielczy w Strza³kowie   24272,5 43531,7 1,8
13. Kujawski Bank Spó³dzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 21045,7 37169,9 1,8
14. Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Strzelinie   16121,8 27824,0 1,7
15. Gospodarczy Bank Spó³dzielczy Miźdzyrzecz 18466,2 29563,1 1,6
16. Bank Spó³dzielczy w Sandomierzu 23983,0 37734,4 1,6
17. Bank Spó³dzielczy Siedlec   17344,2 26522,4 1,5
18. Bank Spó³dzielczy w Miliczu 21395,5 32175,8 1,5
19. Bank Spó³dzielczy w Raszynie 11072,9 15843,1 1,4
20. Rejonowy Bank Spó³dzielczy Malanów   22316,1 31578,0 1,4
21. Bank Spó³dzielczy w Skoczowie 22871,0 31272,0 1,4
22. Bank Spó³dzielczy w Koninie   34504,0 46238,6 1,3
23. Bank Spó³dzielczy Rzemios³a w £odzi 8267,3 10986,8 1,3
24. Piastowski Bank Spó³dzielczy w Janikowie 24377,2 30717,2 1,3
25. Bank Spó³dzielczy “Mazowsze” w P³ocku 21914,9 25305,6 1,2
26. Bank Spó³dzielczy w I³æy 28717,8 31133,6 1,1
27. Bank Spó³dzielczy w Po³ańcu 9662,8 10198,0 1,1

 Grupa IV – banki o sumie bilansowej od 100 do 200 mln z³ 31 grudnia 2004 r.

Lp.  Nazwa banku spó³dzielczego Warto¶ę rynkowa w marcu 2005 w tys. z³ Warto¶ę rynkowa w marcu 2008 w tys. z³  Dynamika

1. Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa 29151,8 96054,1 3,3
2. Bank Spó³dzielczy w Bia³ej Rawskiej 33779,0 81350,0 2,4
3. Ma³opolski Bank Spó³dzielczy w Wieliczce 25518,1 60841,7 2,4
4. Bank Spó³dzielczy w Skierniewicach 34878,6 67736,7 1,9
5. Bank Spó³dzielczy w Radomsku 38712,1 72659,2 1,9
6. Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Barlinku 48807,6 83683,6 1,7
7. Bank Spó³dzielczy w Gnie¼nie 37838,5 61551,9 1,6
8. Orzesko- Knurowski Bank Spó³dzielczy z siedzib± w Knurowie 34240,4 53218,2 1,6
9. Bank Spó³dzielczy w Krasnymstawie 22753,7 33159,3 1,5
10. Bank Spó³dzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 54125,2 77271,6 1,4

Grupa V – banki o sumie bilansowej od 200 do 400 mln z³  31 grudnia 2004 r.

Lp.  Nazwa banku spó³dzielczego Warto¶ę rynkowa w marcu 2005 w tys. z³ Warto¶ę rynkowa w marcu 2008 w tys. z³  Dynamika

1. Spó³dzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie 41521,4 71455,4 1,7

Grupa VI – banki o sumie bilansowej powyæej 400 mln z³  31 grudnia 2004 r.

Lp.  Nazwa banku spó³dzielczego Warto¶ę rynkowa w marcu 2005 w tys. z³ Warto¶ę rynkowa w marcu 2008 w tys. z³  Dynamika

1. Krakowski Bank Spó³dzielczy 129811,7 205889,4 1,6

Banki, które by³y najwyæej w swoich grupach, a ich przedstawiciele wzieli udzia³ w II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu 1 pa¼dziernika 2008 r. w Warszawie, otrzymali dyplomy i statuetki Geparda Biznesu, ufundowane przez Krajowy Rejestr D³ugów (www.krd.pl) i Instytut Bankowo¶ci Spó³dzielczej.

Pozosta³e banki otrzyma³y dyplomy.

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytut Bankowo¶ci Spó³dzielczej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *